"when" translation into Hungarian

EN

"when" in Hungarian

HU
volume_up
when {conj.}
HU

EN when
volume_up
{adverb}

when
volume_up
mikor {adv.}
When - when will Edward be back from Basrah? asked Victoria faintly.
Mikor mikor jön vissza Edward Bászrából? kérdezte Victoria alig hallhatóan.
You've got to know when to be rigid and when to bend, and this is a time to bend.
Tudnia kell az embernek, mikor keményítsen be, és mikor hajoljon meg.
When should I make my wants known, and when will the boon be granted?”
Mikor mondhatom el, mit szeretnék szolgálataimért cserébe, és mikor kapom meg ezeket?

Context sentences for "when" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishEarthlings went on being friendly, when they should have been thinking instead.
A Föld-lakók egyre csak barátkoztak egymással ahelyett, hogy gondolkodtak volna.
EnglishWhen the doors opened on the lower alcove, he was surprised to find it deserted.
A fülke megérkezett a földszintre, az ajtó kinyílt, és senki sem várta mögötte.
EnglishWhen you should have made a meal of them each and every one for the love of God!
Holott mind egy szálig meg kellett volna vacsorálnod őket az Isten szerelmiért!
EnglishWhen it was apparent he was not being seen, he walked to the table and sat down.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy senki sem figyeli, odament az asztalhoz és leült.
EnglishPeople believe that when they buy products in the European market, they are safe.
Az emberek bíznak abban, hogy az európai piacon vásárolt termékek biztonságosak.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Ez azt bizonyítja, hogy tragédiával szembesülve egy tagállam sem marad magára.
Englishhe asked when he had seated himself opposite Karpov.
Minek köszönhetem a megtiszteltetést? kérdezte, miután leült Karpovval szemben.
EnglishThe culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
A büntetés által megtört kultúra megtörve maradt a büntetés eltörlése után is.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishDust choked them, and when it cleared a mass of rubble partly blocked the entry.
Vanye az ajtókerethez érintette a kard markolatát, és a nehéz kőajtó félresiklott.
EnglishAnd finally when the raft sank and the water lifted the stone lid, 1 was free.
Végül a tutaj elsüllyedt, a víz lesodorta a koporsófödelet, és én kiszabadultam.
EnglishAnd in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?
A fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
EnglishShe came back to us when the dance was over and tried to calm down Mr.
Josie vele ment, megpróbálta lecsillapítani, és a végén Ruby helyett ő táncolt.
EnglishMimi, when the introductions were over, apologized to Nora for popping in on us.
Mimi, mihelyt túljutott a bemutatkozáson, elnézést kért Norától, hogy ránk törtek.
EnglishWe are only bolstering the Mullahs when we continue this policy of appeasement.
Az enyhülési politika további folytatásával csak tovább szítjuk a mollahok tüzét.
EnglishAnd I pity him, because I can still remember what I was like when I was sixteen.
És sajnálom őt, mert még bennem él, hogy milyen érzés volt tizenhat évesnek lenni.
EnglishThey had a fight and he went out and got drunk and when he came back she was gone.
Összevesztek, Bill elment hazulról, berúgott, és mire visszajött, Muriel elment.
EnglishBut when his portion of the interrogation was completed, they knew that Father
A pap magyarázata nem volt folyamatos, nekik kellett összerakniuk a részleteket.
EnglishWhen you've read all about the PrcRaphaelites you realise just what fashion is.
El kell olvasni a preraffaeliták történetét, abból kiderül, hogy mi az a divat.