"when and where" translation into Hungarian

EN

"when and where" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when and where" in context.

Similar translations for "when and where" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
and conjunction
Hungarian
where adverb
Hungarian

Context sentences for "when and where" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd when and where they have seemed especially illuminating, I have included them.
Csatoltam őket, ott, és amikor különösen tanulságosnak bizonyultak.
EnglishWe'll learn to control these things, so that we decide when and where to use them.'
Meg fogjuk tanulni a fegyelmezésüket, tehát el kell döntenünk, mikor és hol használjuk őket.
EnglishIn fact, her knowledge of when and where towns and cities would develop is totally unaccountable.
Egyszerűen érthetetlen, honnan tudta, merre fognak terjeszkedni a városok.
EnglishExperience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
A jogszabályok végrehajtása során szerzett tapasztalat megmutatta, mikor és hol van szükség változtatásra.
EnglishWe must look at when and where investment has proved successful over the past six or eight years.
Meg kell néznünk, hogy hol és mikor bizonyultak sikeresnek a befektetések az elmúlt hat-nyolc év során.
EnglishWe know just when and where Larkin got his pay and how.
Tudjuk, hogy Larkin mikor és hol vette át a pénzt és hogyan.
EnglishShe could not even recall when or where she had taken off her veil.
Nem emlékezett, mikor és hol vette le a fátylát.
EnglishThe question is merely when and where they will happen.
A kérdés csupán az: mikor és hol fognak bekövetkezni.
EnglishHow can the gate be opened again, and when, and where?
- Hogyan lehet ismét megnyitni a kaput, mikor és hol?
EnglishWhen and where the rights of the minority are observed, the society will for the most part be just and tolerant.
Amikor és ahol a kisebbség jogait tiszteletben tartják, a társadalom nagyrészt igazságos és toleráns lesz.
EnglishIn a similar way themulefa knew where the best fish were to be had, and exactly when and where to lay their nets.
A mulefák ugyanilyen kiváló ismerői voltak a legízesebb halak lelőhelyeinek, tévedhetetlenül vetettek hálót.
EnglishI do-but I cant remember when or where.
- De igen... csak azt nem tudom, hol és mikor találkoztunk.
EnglishCan Lasher materialize when and where he wants to?
Megtestesülhet-e Lasher ott és ahol akar?
EnglishBut I cant remember when or where.
- Csak azt nem tudom, hol és mikor találkoztunk.
EnglishWe are a community based on solidarity, Mr President, and no one knows when or where the next disaster will occur.
Közösségünk alapját a szolidaritás jelenti, elnök úr, és senki sem tudja, hogy mikor és hol következik be a következő katasztrófa.
EnglishDid she say when and where it happened?
EnglishWe feast when and where we will and with cruelty, and upon the innocent and upon those most blessed with beauty and riches.
Ott torozunk, ahol nekünk tetszik, méghozzá kegyetlenül, nem kímélve se az ártatlanokat, se a szépséggel és gazdasággal áldottakat.
English`You can tell me when and where I can reach Ellie,' said the woman, impatient, perhaps even angry, and certainly cold.
Meg tudná mondani, mikor és hol beszélhetek Ellie-vel? kérdezte az asszony türelmetlenül, kissé talán indulatosan is, mindenesetre ridegen.
English- When in where, sir?
EnglishTell me when and where.

Other dictionary words

English
  • when and where

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.