"when I found you" translation into Hungarian

EN

"when I found you" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I found you" in context.

Similar translations for "when I found you" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
I pronoun
Hungarian
to found verb
to find verb
Hungarian
you pronoun
Hungarian

Context sentences for "when I found you" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemember how I said I was coming back from Sidewinder when I found you?'
Emlékszik, hogy azt mondtam, épp Sidewinderből jöttem, amikor megtaláltam magát?
EnglishI felt something when I found you in that hovel in Hong Kong.
Megéreztem valamit, amikor először rád találtam abban a Hong Kong-i lyukban.
EnglishAn when I found you gone I got scared, let me tell you.
És amikor láttam, hogy nem vagy itthon, megijedtem, megmondom őszintén.
EnglishYou were near death when I found you in the desert, she said, and you spoke not a single word.
- Félhalott voltál, amikor megtaláltalak a sivatagban - emlékeztette -, s nem szóltál egyetlen szót sem.
EnglishYou see, when I found you, you were more dead than alive.
Mikor rádtaláltam, inkább halott voltál, mint élő.
EnglishWhen I found you out there tonight...
Amikor megtaláltalak titeket akkor este...
EnglishTen years ago, when I heard your call, I felt your power, and when I found you, I sensed what you were... and what you could be.
Tíz évvel ezelőtt, amikor meghallottam a hívásodat, éreztem az erődet, s amikor megtaláltalak, megéreztem, ki vagy... s mi lehet belőled.

Other dictionary words

English
  • when I found you

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.