"when I get" translation into Hungarian

EN

"when I get" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I get" in context.

Similar translations for "when I get" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
I pronoun
Hungarian
get noun
to get verb
Hungarian

Context sentences for "when I get" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBe home soon, babe, and when I get back we're gonna do some serious celebrating.
De hamarr otthó lesszek, szívvem, és akkó maj ünnepellükk egy jő naggyót.
EnglishTim at the center says when I get like this, I need to refocus.
Dr. Tim, a központ orvosa, azt kéri ilyenkor, hogy... próbáljak újra összpontosítani.
EnglishWe'll finish up Einstein when I get back from the applied science congress.
Einsteint majd befejezzük, ha visszatértem az alkalmazott tudományos konferenciáról.
EnglishCall them now, Helen said, and I'll call you back when I get to the day-care center.
- Most hívd őket - ajánlotta -, én meg majd visszahívlak, amikor eljutok a napköziig.
EnglishI'm going to pop the question when I get back.
Feleségül akarom venni a lányodat, Mr. C. Akkor kérem meg, ha visszaértem.
EnglishI'm still getting used to the fact that she won't be there when I get out.
Igyekszem hozzászoktatni magam a gondolathoz, hogy nem vár rám, amikor kiszabadulok.
EnglishIf the Mustang is the car you want when I get back, that's the car we'll get.
Ha a Mustang kell neked még mindig, mikor visszajövök, akkor megvesszük.
EnglishFamiliarize yourself with the file, and we'll discuss it Tuesday morning when I get back.
Ismerkedj meg az anyaggal, aztán majd kedd reggel, amikor visszaértem, megbeszéljük.
EnglishYou know, like it or not, they're going to debrief me when I get home.
Tudod jól, hogy akár tetszik, akár nem, be kell számolnom, amikor hazaérek.
EnglishBesides, I don't want any confusion in anybody's mind when I get there.
Emellett nem akarom, hogy bárkinek is zavaros gondolatai támadjanak a megjelenésemkor.
EnglishI'm supposed to do something for you when I get there? said Constant.
Valami megbízása volna netán a számomra, ha odamegyek? kérdezte Constant.
EnglishCall her down, Momma, or I'm going to get mad, and when I get mad so do Poppa's friends.
Hívd le, Mama, különben dühbe gurulok, és ha én dühös vagyok, akkor a Papi barátai is azok.
EnglishThe outstanding two hundred pounds you will receive when I get the rest of the equipment.'
A hátralévő kétszáz fontot a teljes felszerelés átadásakor kapja meg.
EnglishI'll ring Frey when I get to the office and ask for formal clearance.
Amint visszaérek a hivatalba, fölhívom Freyt, és megkérem, hogy adjon hivatalos engedélyt.
EnglishWhen I get my hands on him this time, I'll leave him for the worms to chew on.
Ha most a kezembe kapom, akkor a kukacok vacsoráznak belőle!
EnglishI will know when I get there, then, she said, thinking that he was mocking her.
- Akkor tehát tudni fogom, ha odaérek - mondta az egyszarvú, azt gondolva, csak gúnyolódik a varázsló.
EnglishAnd what a disappointment it is when I get there too late, and am told that 'Madame has gone out!'
Hogy fáj, ha néha elkésem, és hallom a cselédségtől, hogy úrnőjük már elment hazulról.
EnglishI have not a farthing; I shall have to pay the cabman when I get home again.
Egy fityingem sincs, majd utólag kell kifizetnem a kocsist.
EnglishWell, when I get back out there with my men we're throwing out his marble table and his golden chair.
Ha majd visszamegyünk az embereimmel, kihajítjuk a márványasztalát és az aranyszékét.
EnglishI'll pay cash for the whole thing when I get the rest of my funds transferred.
Egyetlen feltételem van: szeretnék azonnal beköltözni.

Other dictionary words

English
  • when I get

Search for more words in the English-Czech dictionary.