"when I return to" translation into Hungarian

EN

"when I return to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I return to" in context.

Context sentences for "when I return to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTHE GRILL is crowded again when I return and assume my position in the corner.
Amikor visszatérek és ismét elfoglalom a helyemet a sarokban, a büfé megint tele van.
EnglishDo not be so foolish as to suggest that I should see her when I return.
Azt a bolondságot meg inkább ne is javasold, hogy akkor keressem fel, ha visszajöttem.
EnglishSo, when I return to the lair, Undercover Brother better be dead.
Nos, mikorra visszatérek a rejtekemre, Beépített Tesónak meg kell halnia.
EnglishWhen I return a few minutes later, Deck looks like death.
Amikor néhány perccel később visszatérek, Deck úgy néz ki, mint maga a halál.
EnglishWhen I return to my home I shall tell my people that the Azadians are a most generous folk.
Amikor visszatérek a hazámba, el fogom mondani a népemnek, hogy az azadiak roppant nagylelkűek.
EnglishAnd when I return, you and I shall have a little talk about showing proper respect.
Aztán mikor majd visszatérek, maga és én majd elbeszélgetünk egy kicsit az illő tisztelet megadásának a módjáról.
EnglishDECK IS A NERVOUS WRECK when I return to the office.
Deck olyan, mint egy idegroncs, amikor visszamegyek az irodába.
EnglishWhen I return, in a little time, I also will help.
Mikor visszatérek, kis idő múlva, én magam is segíteni fogok.
EnglishPerhaps when I return we can discuss the Force anyway.
De talán ha visszajövök, majd beszélgethetünk az Erőről.
EnglishWhen I return to Amsterdam, God willing, I shall replace my old entries with this more vivid chronicle.
Majd ha Isten segedelmével visszatérek Amszterdamba, kicserélem hajdani jegyzeteimet erre a színesebb krónikára.
EnglishSince by the goodwill of my friend and champion, my queen is here and safe when I return.
- Hiszen az is barátom és bajnokom jóindulatának köszönhető, hogy az én királynőm itt van, biztonságban, amikor hazatérek hozzá.
EnglishDECK HAS A CLIENT in his office when I return.
Amikor visszaérek az irodába, Decknél van egy ügyfél.
EnglishI promise you we'll talk again when I return.
Ígérem, hogy újra beszélünk, ha visszajövök.
EnglishI will treat with you when I return.
Majd foglalkozok veled, amikor visszatérek,
EnglishI have no doubt of what I've seen with my own eyes, but I will get to that when I return to the account of me and Goblin.
Abban nem kételkedem, amit a tulajdon szememmel láttam, de erre majd akkor térek vissza, ha beszámolok magamról és Lidércről.
EnglishAnd if you betray me, if you steal my legacy and I find my house ruined when I return, I suppose I shall have deserved it.
Ha pedig elárulsz, ha ellopod az örökségemet, és hazatérve romokban találom a házat, akkor úgy vélem, azt kapom, amit érdemeltem.
EnglishSay, when I return?
English'When I return, having found the River, I will bring thee a written picture of the Padma Samthora such as I used to make on silk at the lamassery.
- Ha majd visszatérek, miután megtaláltam a Folyót, egy írott képet hozok neked a Padma Santhoráról: aminőt a kolostorban szoktam selyemre rajzolni.

Other dictionary words

English
  • when I return to

More translations in the French-English dictionary.