"when I see" translation into Hungarian

EN

"when I see" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I see" in context.

Similar translations for "when I see" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
I pronoun
Hungarian
see noun
to see verb

Context sentences for "when I see" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBelieve me, I'm a father, and when I see what's going on, it breaks my heart.
Higgye el nekem, én apa vagyok, és amikor látom, mik történnek, megszakad a szívem.
EnglishWhen I see the symbols of the rainbow and the dove, I think of personal serenity.
Amikor ezeket a szimbólumokat látom, akkor a belső békére gondolok.
EnglishNo, when I see those subterranean passages, my suspicions are aroused.
Na, nem, hát épp az ilyen föld alatti építmények keltik fel az én gyanúmat.
EnglishI know an honest man when I see him, and I can tell you, there are not many men like you.
Én tudom, mi a becsületesség, merem mondani, önhöz hasonló becsületes ember kevés akad.
EnglishHe said, You forget, I have been married before this-I know a breeding woman when I see one.
- Elfelejtetted, hogy már voltam házas - tudom én milyen a viselős asszony.
EnglishAnd I know a man who can keep things confidential when I see one.
Rögtön megismerem, aki a bizalmas értesüléseit nem locsogja ki fűnek-fának.
EnglishIt'd only be human to co-operate when I see how things really are, wouldn't it?
Elég, ha látja az ember, milyen élet van itt - és akárki csupán emberségből is segíteni akar magukon.
EnglishI always feel like a horse's ass when I see the way they look at us.
Mindig úgy érzem magam, mint egy félkegyelmű, amikor így néznek ránk.
EnglishIn the same way that when I see tree moves, then I imagine that tree making a rustling sound.
Hasonlóképpen, amikor látom a fákat hajladozni, elképzelem, hogy susogó hangokat hallatnak.
EnglishI know a fucking lunatic when I see one, Tommy-Ray spat back.
- Viszont megismerek egy átkozott holdkórost, ha látom - fröcsögött vissza Tommy-Ray.
EnglishAnd when I see George throwin' punches, this is what I hear: Here come the left.
Mikor látom George-ot ütni, szinte hallom: Itt a bal.
EnglishI never more than half believed that you had turned against me till now when I see it with my own eyes.
Sosem akartam elhinni, hogy ellenem fordultál, de most színről színre látom.
EnglishI'll report any deaths or bloodletting here to the magelords when I see them this night....
- Be kell számolnom a máguslordoknak minden vérontásról és halálról, amit ma éjszaka itt látok...
EnglishWhen I see the red signal - I can't help forging ahead.
Ha én látom a vörös jelzést... nem állhatok ellen, s tovább rohanok előre.
EnglishI know quality when I see it, said Mrs. Tucker, nodding her head.
Mert megismerem én a finom holmit mondta Mrs. Tucker bólogatva.
EnglishWhen I see five weirdos dressed in togas stabbing a guy in a park, I shoot the bastards.
Igen, de amikor azt látom, hogy öt tógába öltözött perverz valakit megkésel a parkban, akkor lelövöm őket.
EnglishWhen I see a pretty girl walking down the street, I think two things.
""Mikor meglátok egy szép lányt, két dologra gondolok.
EnglishWhen I see the creep, when the secretary hears what I tell him and the gossip gets around.
- Milyen képet vág majd a gazember, ha a titkárnő meghallja amit mondok neki, és elpletykálja mindenkinek...
EnglishI think, when I see it, I start to think, who are those people?
Amikor látom, elkezdek gondolkodni: kik ezek az emberek?
EnglishWhen I see these animations, oh Jesus, I'm blown away.
Amikor látom ezeket az animációkat, Jézusom, teljesen odavagyok.

Other dictionary words

English
  • when I see

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.