"when I shall" translation into Hungarian

EN

"when I shall" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I shall" in context.

Similar translations for "when I shall" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
I pronoun
Hungarian

Context sentences for "when I shall" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this is to them my covenant: when I shall take away their sins.
Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket.
EnglishNow I will come to you, when I shall have passed through Macedonia.
Hozzátok akkor megyek, ha átjutok Macedónián.
EnglishAnd me, I do not know when I shall be in London again!
Én meg nem tudom, hogy mikor leszek Londonban újra!
EnglishAnd when I shall be with you, whomsoever you shall approve by letters, them will I send to carry your grace to Jerusalem.
Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék.
EnglishAnd that is when I shall get him!'
EnglishAnd I say to you, I will not drink from henceforth of this fruit of the vine until that day when I shall drink it with you new in the kingdom of my Father.
Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában."
English'Yes, says I, ''tis very possible, when I shall tell you that I have been cast for my life three sessions ago, and am under sentence of death; is not my case worse than yours?'
Mégis, nagyon is lehetséges, ha azt mondom neked, hogy már három tárgyalással ezelőtt kimondták rám a halálos ítéletet; hát nem rosszabbul áll az én ügyem, mint a tied?

Other dictionary words

English
  • when I shall

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.