"when I take" translation into Hungarian

EN

"when I take" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I take" in context.

Context sentences for "when I take" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo you think I'll possess his power and my own power when I take him'' I was enraged now.
Gondolod, hogy birtokomban lesz az ő ereje meg a saját erőm is, ha megölöm?
EnglishIf you say 'I see' again, I won't let you watch later when I take a shower.
- Ha még egyszer kimondod: értem", soha többé nem engedem meg neked, hogy megless zuhanyozás közben!
EnglishWhen I take him put of jail tomorrow, he will drive it back to Jefferson.
Ha majd holnap kiszedem a dutyiból, ő fogja vissza is vezetni.
English`Hold fast to me when I take you,' I said to her, seeing her eyes grow wide, her mouth open.
Tarts erősen, amikor hatalmamba veszlek, mondtam, s láttam, hogy szeme kitágul, ajka megnyílik.
EnglishSpare me no warnings in future, when i take hold of any similar surprises!
LEGKÖZELEBB FIGYELMEZTESS, HA HASONLÓ MEGLEPETÉS KÉSZÜL!
EnglishI have been on the bench fifteen years, and when I take a look into a report, I despair.
Én már tizenöt éve ülök a bírói székben, de ha néha belenézek ezekbe az iratokba - eh! - az ember csak legyint...
EnglishUse the auto when I take off or else line up with the two hills.
Ha valami közbejönne, a dombok felé irányítom az autót.
EnglishWe meet and I start talking, and slap damn, you kill me when I take a verbal turn you don't like.
Nem játszhatnánk azt, hogy találkozunk, én mesélni kezdek, és akkor ölsz meg, ha nem tetszik valamelyik szóvirágom?
EnglishHowever, when I take a look at the programme, the theme often seems to be 'carry on as before'.
Ha azonban megnézem a programot, akkor gyakran úgy tűnik, hogy arról szól, hogy 'csináljuk továbbra is úgy, mint eddig'.
EnglishWhen I take you back to Chyrellos, I'm sure you'll have plenty of time to examine the records of the meeting.
Amikor visszaviszem Chyrellosba, biztos vagyok benne, hogy rengeteg ideje lesz átnézni a gyűlés feljegyzéseit.
English...when I take down Frank's pretty little girl.
...amikor elintézem Frank kicsi lányát!
EnglishI'll lighten you when I take out your kidneys.
Majd feloldódsz, mikor savba mártalak.
EnglishIt is more exciting when I take my clothes off.
Így sokkal izgatóbb, ha levetkőzöm.
EnglishBut that's when I take out his letters and I read them, and the paper that touched his hand is in mine, and I feel connected to him.
De ilyenkor előveszem a leveleit és elolvasom őket, és a papír, amit megérintett az én kezemben van, és érzem a kapcsolatot vele.
EnglishI hope that, at the beginning of 2012, when I take my seat in the European Parliament, I will be able to shake hands with fellow Members from Croatia.
Remélem, hogy 2012 elején, amikor ismét elfoglalom helyemet az Európai Parlamentben, horvát képviselőtársaimmal is kezet foghatok majd.

Other dictionary words

English
  • when I take

Moreover, bab.la provides the English-Finnish dictionary for more translations.