"when I used" translation into Hungarian

EN

"when I used" in Hungarian

See the example sentences for the use of "when I used" in context.

Similar translations for "when I used" in Hungarian

when adverb
Hungarian
when conjunction
Hungarian
I pronoun
Hungarian
used adjective
to use verb

Context sentences for "when I used" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNothing else is the same as when I used to call you Morgaine of the Fairies ...
Csak a kezed olyan, mint amikor még a tündérek Morgaine-jának neveztelek...
EnglishAnd this reminds me of my childhood when I used to work here.
És a gyermekkoromra emlékeztet, amikor még én is ott dolgoztam.
EnglishWhen I used it before, I saved most of our bridge crew!
Előző alkalommal megmentettem a híd személyzetét!
EnglishIt wouldn't do to be too deep in a gravity well when I used a hyperdrive, especially an experimental one.
Nem akartam, hogy túl mélyen legyek a gravitációs kútban, mikor elindítom a hiperhajtóművet, különösen, ha az egy kísérleti darab.
EnglishI dont believe it had bled any more even when I used it against Lightning's pulling this afternoon.
Azt hiszem, nem is vérzett többet, még akkor sem, amikor délután kénytelen voltam használni, mert Villám kirántotta kezemből a kantárszárat.
EnglishWhen I used to read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one!
Ha azelőtt meséket olvastam, azt képzeltem, hogy ilyesmi sohasem is történt meg, most meg itt vagyok Csodaország kellős közepében.

Other dictionary words

English
  • when I used

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.