"wherefore" translation into Hungarian

EN

"wherefore" in Hungarian

EN wherefore
volume_up
{adverb}

wherefore (also: thereupon)
volume_up
azért {adv.}
wherefore (also: whereat)
wherefore (also: why)
volume_up
miért {adv.}
Wherefore, then, is the evil in drinking from the sacred springs which God has made and blessed with vision and healing?
Miért volna hát gonosz dolog inni egy megszentelt forrásból, amelyet Isten teremtett és áldott meg látással, gyógyítással?
Wherefore Basano with his victorious host advanced, carrying everything before him, upon Smyrna, and receiving everywhere the submission due to a conqueror.
Miért is a győzelmes Basano akadálytalanul Szmirna ellen vonult, és útjában minden nép meghódolt a diadalmas vezérnek.
wherefore
Wherefore Basano with his victorious host advanced, carrying everything before him, upon Smyrna, and receiving everywhere the submission due to a conqueror.
Miért is a győzelmes Basano akadálytalanul Szmirna ellen vonult, és útjában minden nép meghódolt a diadalmas vezérnek.
Wherefore Fra Alberto, lest he should occasion her too much chagrin, cut short the confession, and suffered her to depart with the other ladies.
Miért is Alberto testvér, nem akarván őt túlságosan felháborítani, bevégezte gyóntatását, s a többiekkel együtt útjára bocsátotta.
wherefore
volume_up
ok {adv.}

Synonyms (English) for "wherefore":

wherefore
English

Context sentences for "wherefore" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWherefore, I say to thee: Many sins are forgiven her, because she hath loved much.
Ha valaki szólna, hogy mit csináltok, mondjátok, hogy Urának van rá szüksége.
EnglishWherefore my blade will cloud thy sight, even as it binds thee to accompany me.
Ezért a fegyver elködösíti majd a látásodat ugyanúgy, ahogy kötelez, hogy velem tarts.
EnglishWherefore Ilhundyl proudly wore the Mad Mage title men whispered behind his back.
Ilhundyl büszkén viselte az Örült Mágus" nevet, amit az emberek a háta mögött suttogtak.
EnglishWherefore I take you to witness this day that I am clear from the blood of all men.
Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére.
EnglishWherefore the law was our pedagogue in Christ: that we might be justified by faith.
Így a törvény nevelőnk lett Krisztusra, hogy a hitben megigazuljunk.
EnglishWherefore, receive one another, as Christ also hath received you, unto the honour of God.
Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére.
EnglishWherefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another.
Ezért, testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjátok meg egymást.
EnglishWherefore, sweet my hope, deny me not due guerdon of the service which I gladly render you.
Tedd meg tehát érettem, édes reménységem, azt, mit én szíves- örömest megteszek éretted.
EnglishWherefore be subject of necessity: not only for wrath, but also for conscience' sake.
Alá kell tehát magadat vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is.
EnglishWherefore be you also ready, because at what hour you know not the Son of man will come.
Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!
EnglishWherefore the law indeed is holy: and the commandment holy and just and good.
A törvény természetesen szent, a parancs is szent, igaz és jó.
EnglishWherefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest.
Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is, te ember, aki ítélkezel.
EnglishAnd the faithful shall cry unto the Lord: Wherefore art thou in the day of evil?
"És a hívek kérdik az Urat: Hol vagy, mikor itt a gonosz?"
EnglishWherefore it is said in the scripture: Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious.
Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban.
EnglishWherefore he saith: Rise, thou that sleepest, and arise from the dead: and Christ shall enlighten thee.
Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.
EnglishWherefore, brethren, be zealous to prophesy: and forbid not to speak with tongues.
Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén szólást.
EnglishYour tongue could lie, wherefore it's gone, but here you can't hide from me os deceive!
A NYELVED HAZUDHAT, EZÉRT KITÉPTEM, DE ITT NEM REJTHETSZ EL ELÕLEM SEMMIT, ÉS NEM VEZETHETSZ FÉLRE!
EnglishWherefore, lift up the hands which hang down and the feeble knees:
Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket.
EnglishWherefore you are witnesses against yourselves, that you are the sons of them that killed the prophets.
Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok a fiai.
EnglishWherefore, I do most earnestly beseech you, pardon me, and suffer me to go help him as best I may be able.
Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte: