"whereupon" translation into Hungarian

EN

"whereupon" in Hungarian

EN whereupon
volume_up
{conjunction}

whereupon (also: therefore)
whereupon
whereupon
volume_up
amire {conj.}
Whereupon, I understand, you broke off the engagement and departed.
Amire ön, mint hallom, felbontotta az eljegyzést, és elutazott.
whereupon
volume_up
erre {conj.}
Whereupon, it concluded, I simply told him to go to the Bottomless Past and marched out of the room.
Erre én egyszerűen azt mondtam neki, hogy tűnjön el a feneketlen múltban fejezte be , és kimasíroztam a szobából.
Whereupon I told him that he had almost as unlimited a command over apparitions as a Roman centurion over his soldiers.
- Erre azt válaszoltam neki, hogy csaknem olyan korlátlan hatalma van a szellemjelenéseken, mint egy római centuriónak a katonáin.
Whereupon he pulls out his big gun... pushed me all up in the tree... hand cuffs me like this up here... and then he takes my money, right?
"Erre előhúzta a hatalmas pisztolyát, ellökdösött a fáig," "idebilincselt - így - ehhez az ághoz, és közben elvette a pénzem."

Context sentences for "whereupon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.
EnglishWhereupon he said, 'Oh, it's true enough - but I don't want to discuss it now.'
Mire a férfi: Hát igen, van benne igazság, de most nincs kedvem tárgyalni róla."
EnglishShe flung herself into the river, whereupon she, too, was soon in trouble.
Habozás nélkül belevetette magát a vízbe, és hamarosan őt is elragadta az ár.
EnglishPerhaps it is real, whereupon we will exploit the situation, but cautiously.
Lehet, hogy ez valóban jó alkalom, amit ki is fogunk használni, de nagy körültekintéssel.
EnglishWhereupon my hide will be next, as old Elward knows I heard all of that, too.
- Ugyanakkor én leszek a következő, elvégre hallottam az egészet!
EnglishWhereupon you, he replied, took up the ready-bow from behind the bar and gave him both bolts.
Tymorának hála, épp egy vizeskancsó volt a kezében, amint láthatod, és a képébe vágta.
EnglishWhereupon: - Madam, quoth the knight, how liked you this dish?
Mikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen:
EnglishWhereupon Tedaldo's eldest brother came forward, and asked how their comrade had been accoutred.
Tedaldo bátyja ennek hallatára előrelépett, s megkérdezte, miféle ruházatot viselt ama Faziuolo.
EnglishWhereupon he sang them all, including the one that Willie Gentle had sung for Schmendrick.
Így hát elénekelte az összes balladát, beleértve azt is, amelyet Willie Gentle adott elő Schmendricknek.
EnglishAt any rate, sometimes a man in red is found raiding Cazdal's temple also, whereupon he is killed.
Mindenesetre, néha Cazdal templomában is rábukkannak vörös kabátosokra, akik fosztogatni akarnak.
EnglishStrike them aside with your ghost, like this, whereupon your caitiffs have the freedom of the board.
Üsd ki őket a kísérteteddel így, és a caitiffjeid azonnal szabadon mozoghatnak a táblán.
EnglishBut then Burke foolishly shot his pistol at one of the Aborigines, whereupon the whole group fled.
Ám Bürke egyszer ostoba módon rálőtt az egyik bennszülöttre, mire az egész csoport szanaszét futott.
EnglishWhereupon both turned upon him and said: - How? thou wilt not go in?
Most aztán a másik kettő feléje fordult és rárivallt:
EnglishWhereupon Griselda sat up and tried to look dignified and more what a vicar's wife should be.
Mire Griselda feltápászkodott, és igyekezett méltóságteljesezek látszani, ahogyan az egy pap feleségéhez illik.
EnglishPerhaps I should direct my bow to a space dirt Whereupon they will both conclude that you hi Which is at least even-handed.
Ebben az esetben mindketten arra a következtetésre jutnának, hogy elment az eszed.
EnglishWhereupon neither was the first indeed dedicated without blood.
Ezért az első szövetséget sem kötötték vér nélkül.
EnglishWhereupon she and At-sen started laughing again and reaching behind Gurgeh to slap and pinch each other's shoulders.
Mire At-sennel együtt megint nevetni kezdtek, és mindkét oldalról megpaskolták Gurgeh vállát.
EnglishWhereupon I canceled the course, dipped the car nearly to ground level, and swung back toward the forest.
Akkor aztán töröltem az útirányt, levittem a kocsit majdnem talajszintre, és visszafordultam az erdő felé.
EnglishUntil made useless, whereupon it would be discarded.
Míg egyszer csak használhatatlanná válik, és eldobják.
EnglishWhereupon they went up in the lift to the fourth floor and had luncheon which always finished with a strawberry ice.
Minekutána lifttel felmentek a negyedik emeletre és megebédeltek, amit mindenkor eperfagylalttal fejeztek be.

Other dictionary words