"wherewith" translation into Hungarian

EN

"wherewith" in Hungarian

HU

EN wherewith
volume_up
{adverb}

wherewith (also: whereby)
volume_up
amivel {adv.}

Context sentences for "wherewith" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have also perfume-houses; wherewith we join also practices of taste.
Van háza a füstölőszereknek és az illatoknak is; az ízekkel kapcsolatos kísérleteket szintén itt végezzük.
EnglishBut having food and wherewith to be covered, with these we are content.
Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele.
EnglishIn all things taking the shield of faith, wherewith you may be able to extinguish all the fiery darts of the most wicked one.
Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.
EnglishBut if the salt lose its savour, wherewith shall it be salted?
Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?
EnglishFor what thanks can we return to God for you, in all the joy wherewith we rejoice for you before our God,
Buzgón imádkozunk éjjel-nappal, hogy újra láthassunk benneteket személyesen, és pótolhassuk hitetek hiányait.
EnglishWhereupon the lady, yielding to necessity, and abashed beyond measure, asked of her a hundred pounds wherewith to marry her daughter.
Akkor a nemes hölgy, mivel az ínség szorongatta, nagy pironkodással száz lírát kért tőle leányának hozományaképpen.
EnglishAnd as he had not wherewith to pay it, his lord commanded that he should be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made.
Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen.
EnglishAnd thou shalt be blessed, because they have not wherewith to make thee recompense: for recompense shall be made thee at the resurrection of the just.
Meghagyta neki, hogy ne mondja el senkinek: "hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes által előírt áldozatot bizonyságul nekik."
EnglishWho comforteth us in all our tribulation, that we also may be able to comfort them who are in all distress, by the exhortation wherewith we also are exhorted by God.
Õ megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.
EnglishYour daughter, I see, is fair and of marriageable age, and, by what I have learned and may well understand, 'tis because you have not the wherewith to marry her that you keep her at home.
Látom, hogy leányod szép és már eladó sorban vagyon, és amint hallottam s észrevettem, azért tartod itthon, mivel nincsen hozománya, hogy férjhez adjad.
EnglishBut I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence wherewith I am thought to be bold, against some who reckon us as if we walked according to the flesh.
Igaz ugyan, hogy testben élünk, de harcunkat nem a test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amelyek várakat is lerombolnak.
EnglishAnd the beast was taken, and with him the false prophet who wrought signs before him, wherewith he seduced them who received the character of the beast and who adored his image.
De ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a képmását imádták.