"whim" translation into Hungarian

EN

"whim" in Hungarian

EN whim
volume_up
{noun}

whim (also: craze, fad, whimsy)
Follies and nonsense, whims and inconsistencies, do divert me, I own, and I laugh at them whenever I can.
A dőre és ostoba viselkedés, a hóbort és a következetlenség, bevallom, valóban mulattat, és az ilyesmin nevetek is, amikor csak lehet.
whim (also: eccentricity, fancy, fantasy, fit)
It was a whim, foolish one, she whispered.
Szeszély volt, esztelen! suttogta.
Substances must not, of course, be included in such a list on a mere whim.
Természetesen az egyes anyagokat nem lehet csupán múló szeszély alapján feltenni a listára.
Talán egy szeszély tartotta életben?
whim (also: fad, whimsy, hobbyhorse)
whim (also: whimsy)
volume_up
bogár {noun}
whim (also: whimsy)
Ez nem csak valamiféle rigolya a részünkről.

Synonyms (English) for "whim":

whim

Context sentences for "whim" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe has thousands of rabid followers who blindly follow his every lunatic whim.
Több ezernyi elvakult követője van, akik azonnal ugranak minden holdkóros parancsára.
EnglishBut morally, I'm not at liberty to tamper with the Maid's program at whim.
Morális okok miatt azonban nem tehetem meg, hogy belepiszkálok a Szűz programjába.
EnglishI had come here following a woman's whim, but Ander shouldn't know that.
Egy nő szeszélyét követve jöttem ide, de Andernek erről nem kellett tudnia.
EnglishA mage slew my par-ents, on a whim, it seems, or for an afternoon's entertainment.
Egy mágus gyilkolta le a szüleimet parancsra, úgy tűnik, vagy puszta délutáni időtöltésként.
EnglishThe maid Madeleine, traveled in the plane by a last-minute whim of her mistress.
A komorna, Madeleine, úrnője pillanatnyi szeszélye miatt, az utolsó pillanatban került a gépre.
EnglishStemp's whim had kept her waiting for more than two hours, but she was all sweetness and light.
Stemp szeszélye majdnem két órát várakoztatta, mégis csupa kellem és bűbáj volt.
EnglishOn a whim I might seek you out; then we shall see who does good work with the knife!
Előfordulhat, hogy egy éjszaka megkereslek, és akkor meglátjuk, ki bánik ügyesebben a késsel!
EnglishOn a whim he reached down to flip his radio to a different guard frequency.
Hirtelen támadt ötlettel egy másik frekvenciára kapcsolta rádióját.
EnglishRelying on the luck of the draw dispatcher's whim was considered unwise.
Nem szabad a telefonközpontos vagy a sors kegyére bízni a választást.
EnglishSuch a man passes in and out of favor by the whim of popular opinion.
Elnökök jönnek-mennek, a közvélemény szeszélyes változásait követve.
EnglishIt seems that for once we must indulge Lady Desdea in her whim.
- Úgy tűnik, hogy most az egyszer el kell néznünk Lady Desdea hóbortját.
EnglishOn a whim, Dodger dipped his lance and speared the fallen helm.
Svindler szórakozásból a földön heverő sisak felé fordította dárdáját.
EnglishAlan turned in, operating on something which was half hunch and half whim.
Al behajtott a pihenőbe; félig ösztön, félig gyanú vezette.
EnglishIf Marlee and Nicholas could bounce Herrera on a whim, who might be next?
Ha Marlee és Nicholas merő szeszélyből ki tudták penderíteni, vajon melyik esküdtre kerül sor ezután?
EnglishBilly had not been her first lover, but he was the first she could not dance and dandle at her whim.
Nem Billy volt az első fiúja, de az első, akit nem tudott ugráltatni kénye-kedve szerint.
EnglishWhen they were little girls I indulged them in every whim.
Leánykorukban mindig megengedtem, hogy kielégítsék csitriszeszélyeiket.
EnglishThrough it I'll be subject to his whim around the clock.
Ezen keresztül kénye-kedve szerint ráncigálhat a nap huszonnégy órájában.
EnglishMost youths, and most mages, are so full of whim and pride that they'll dare anything.
A legtöbb fiatal és mágus olyannyira telve van szeszéllyel és büszkeséggel, hogy bármit meg mernek tenni.
EnglishSuch instability was senseless, based on the whim of politicians.
Mindez a zavaró bizonytalanság a politikusok szeszélyétől függ.
EnglishI suppose that when Sejanus fell -Tiberius decided, by the same kind of whim, to renew his magnanimity.
Azt hiszem, hogy Sejanus bukása után Tiberius csakis ezért bocsátott meg Sejanus bátyjának.