"whine" translation into Hungarian

EN

"whine" in Hungarian

EN whine
volume_up
{noun}

whine (also: whimper, whining, grizzle, snivel)
Almost whining had given way to actual whining.
- A majdnem nyafogás helyet adott a tényleges nyafogásnak.
whine (also: yammering)
whine (also: yowl)

Synonyms (English) for "whine":

whine

Context sentences for "whine" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was another noise in the hall, a whine like wind through a tiny aperture.
Megint zaj szűrődött be a folyosóról, mint amikor a szél egy kis lyukon át süvít.
EnglishCabin temperature normal, but you can hear the whine of the temperature control.
Kabinhőmérséklet: normális, de hallhatja a hőmérsékletszabályozó nyüszítését.
EnglishHebel retreated a step further, and Drifter's snarl became a frightened whine.
Hebel egy lépést hátrált, Himpellér vicsorgása átcsapott rémült nyüszítésbe.
EnglishBut he turned back now, hearing the sputtering whine of a helicopter overhead.
De most visszafordult, mert a magasban egy helikopter hangját hallotta meg.
EnglishIt buzzed against the left side of his head, making him whine and try to pull away.
Zúgva csapódott balról a fejéhez, ő pedig feljajdult, és megpróbált elhúzódni előle.
EnglishA high-pitched capacitor whine overwhelmed the shrill beeping of the overload warning.
A töltőberendezés éles visítása elnyomta a túltöltést jelző, figyelmeztető csipogást.
EnglishAbove the tiny whine of his air-recycler, Toshio's ears buzzed with embarrassment.
Levegőforgatójának halk süvítése mellett Toshio füle azért is zúgott, mert zavarban volt.
EnglishToshio heard a soft growling sound to the south -- a low whine that rose and fell unevenly.
Toshio halk brummogást hallott dél felől egyenetlenül emelkedő-süllyedő zúgást.
EnglishThe drone of air conditioners and the whine of the jet planes overhead hurt my ears.
A légkondicionálók zöngicsélése és a szuperszonikus gépek nyüszítése hasogatta a fülemet.
EnglishThere was no blood out of them now; just a whine of the wind that blew through the man's gut.
Már nem szivárgott vér belőlük, csak a szél fütyült, amint átfújt a férfi belein.
EnglishMister Dillon opened his mouth and let loose a long, low whine, as if something in him hurt.
Mister Dillon kinyitotta a száját és hosszan, halkan vonított, mintha fájna valamije.
EnglishWe'd tramped a couple of hours when I heard a faint whine behind us.
Már jó néhány órája róttuk az utat, amikor tompa motorzúgást hallottam a hátunk mögül.
EnglishThe message was followed by the empty hiss of tape and the low whine of the capstan drive.
Mr. Gaunt nyilvánjárt itt délután -különben hogy kerülne szóba a térkép?
EnglishPamfilov sat in his car listening to the whine of the disconnected phone.
Pamfilov egy ideig csak ült a kocsijá-ban, és bénán hallgatta a megszakadt vonal zümmögését.
EnglishNot with his own voice, but with someone else's; a grinning whine of a voice.
Nem a saját hangja volt ez, valaki másé vinnyogó, sipító hang.
EnglishZagzig jerked aside; the suheil wire scraped his face and caused him to whine in shock.
Zagzig félreugrott; a suheildrót végigkarmolta az arcát, és a shybalt fájdalmasan felüvöltött.
EnglishAnd they did, closing the door firmly behind them against the restless whine of the wind.
Bementek, jól becsukták maguk mögött az ajtót, hogy ne hallják a szél nyugtalan nyöszörgését.
EnglishOut of the cacophony of city noises, we heard the thin whine of sirens approaching.
Közeledő szirénák vékony visítása vált ki a város ricsajából.
EnglishI don't have to be, Thad informed him in an anxious voice that teetered on the edge of a whine.
Nem szükségszerű, válaszolta Thad olyan ijedt hangon, hogy az már-már nyávogásnak tűnt.
EnglishKarli's tongue was loose and sloppy, and a constant low pitched whine was falling out from her jaws.
Karli nyelve kilógott, hosszú, elnyújtott vinnyogás csorgott állkapcsai közül.