EN whoop
volume_up
{noun}

whoop (also: calling, chirp, chirping, cry)
whoop
whoop (also: battle cry)
They executed a kind of war dance, interspersed with shrill whoops till Bundle emerged and quelled them.
Valami haditáncfélét rögtönöztek, velőt rázó csatakiáltás kíséretében, míg Mary nem szaladt hozzájuk és le nem csendesítette őket.
whoop
whoop
whoop
whoop
volume_up
húzás {noun} (szamárköhögésben)
whoop

Synonyms (English) for "whoop":

whoop
English

Context sentences for "whoop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLouder with every whoop, they were coming to the Sweet grass, hot for the guilty.
Noha a kocsik még messze jártak, kétség sem férhetett hozzá, hová tartanak.
EnglishHe felt energetic, and with a whoop of pleasure he jumped out of bed and got dressed.
Vidáman és frissen szökkent ki az ágyból, és gyorsan rendbe szedte magát.
EnglishHe raised his club and delivered the coup de grace with a whoop of boyish glee.
Felemelte a buzogányát, és kisfiús örömkiáltással végezte be művét.
EnglishIt was a great relief to piss into the grass; the physical satisfaction made him whoop.
A nagy megkönnyebbüléstől felnyögött Vizelés közben a háta mögött pislogni kezdtek a lámpák.
EnglishI'm planning to write a feature about this whole whoop-up, remember?
Egy nagy tudósítást akarok kerekíteni ebből az egészből, nem emlékszik?
EnglishHe jerked to a stop before an open door and began to whoop in triumph.
Megtorpant egy nyitott ajtó előtt, és ujjongani kezdett örömében.
EnglishWendy drew in a great convulsive breath and began to whoop.
Évek látszottak eltelni, míg végre Wendy nagy, hörgő lélegzetet vett, és bömbölni kezdett.
EnglishThere was a rapid exchange in Ukrainian, and Larsen heard a whoop of joy from the other end.
Gyors beszélgetés zajlott le ukránul, és Larsen hallotta az örömkiáltásokat a vonal másik végérőől.
EnglishThe whoop died away, and the surviving brother seemed to wake from his trance of envy and bloodlust.
Csataüvöltése elfulladt, és a győztes fivér magához tért az irigység és vérszomj kábulatából.
EnglishMalingo let out a triumphant whoop, and his happiness seemed to further fuel the fire of creation.
Malingó diadalittasan felujjongott, és boldogsága mintha tovább hevítette volna a teremtés tüzét.
EnglishThe wind was knocked out of him in a large, frosty whoop of breath.
Nagy, zúzmarás felhőben szaladt ki tüdejéből a levegő.
EnglishCandy let out a whoop of triumph as the creature fell away, trailing mud from the open wound of its neck.
Amikor elengedte a gépezetet, és a nyakából iszapot záporozva alázuhant, Cuki ujjongott örömében.
EnglishIt was the whoop-ing, bell-clear sickly sweet laughter of madness.
Ingerelte a kacagás, de nem mert hangot adni.
EnglishJoe let out a little whoop and they both got laughing.
Joe felkiáltott örömében, és mind a ketten jót nevettek.
EnglishHe gave a wild whoop and leapt down to the pale sand.
Bekerítjük, s addig ütjük, verjük, ütjük, verjük
EnglishWith a whoop of delighted excitement the line broke; there was a convergent stampede towards that magnetic centre of attraction.
A kellemes izgalom örömujjongásával tört szét a sor; egyre közelebb tülekedtek a mágnesesen vonzó látványhoz.
EnglishHis cry became a whoop; his terror, joy.
EnglishThe snow goose called again, a piercing whoop that filled the sky, and then wheeled and turned an inch away from the boy in the striped T-shirt.
A sarki lúd megint rikoltott, átható hangja az égig hatolt, aztán megperdült, és elfordult a csíkos trikós fiútól.
EnglishThen he began to whoop.
EnglishJust a cop with light fingers taking one quick look over his shoulder to make sure the coast is clear and then whoop, zoop, into the pocket.
Épp csak egy enyveskezű kis zsaru járt ott, aki óvatosan hátralesett, hogy tiszta-e a levegő, és csiribí-csiribá, már el is tüntette a gyűrűket.