EN wing
volume_up
{noun}

wing (also: band, bevy, body, clump)
(SK) In August this year an extreme right-wing group known as the 'Hungarian Guard' was formed in the Republic of Hungary.
(SK) Ez év augusztusában egy szélsőjobboldali csoport, a "Magyar Gárda” jött létre meg a Magyar Köztársaságban.
wing (also: clique, faction, ring, platoon)
volume_up
klikk {noun}
wing (also: direction, drift, set, stream)
wing (also: face)
wing (also: facet, page, side)
volume_up
oldal {noun}
I deeply believe that life is a much greater adventure if we manage to do politics without the trench between the left and the right wing.
Mélyen hiszek abban, hogy az élet egy sokkal nagyobb kaland, ha úgy politizálunk, hogy ne legyen akkora szakadék a bal és a jobb oldal között.
wing (also: fantail, side, van, vane)
This is where the starboard wing lifted, forcing the port wing down, Barbara said.
- A jobb oldali szárny ekkor felemelkedett, a bal oldali pedig leereszkedett - folytatta Barbara.
...a dream vacation to the annual chicken wing festival...
...egy álom vakációt, az évente megrendezésre kerülő csirke szárny versenyen...
A roomy New England Colonial, maybe one wing shy of qualifying for mansionhood.
Talán csak egy szárny kellene ahhoz, hogy kastélynak nevezhessük.
wing (also: handle, lever, school)
volume_up
kar {noun}
wing (also: lateral, side wing)
Long and narrow, it had a large middle section flanked by smaller wings to the right and left.
A keskeny, hosszú hasáb nagyméretű középső traktusát két kisebb oldalszárny fogta közre.
wing (also: lean-to)
wing (also: side wing)
She caught him in the dark stairwell at the rear of the wing, and once again, they held each other.
A sötét lépcsőházban sikerült utolérnie, az épületszárny hátsó részében, ahol még egyszer összeölelkeztek.
I wanted to be Agamemnon, but they gave it to Edra Simmeroneth because her family paid for the new wing.
Ezt a szerepet Edra Simmeroneth kapta, mert az ő családja állta az új épületszárny építésének költségeit.
wing (also: thumbscrew)
wing
wing
wing
wing
wing
The pilots and crews of the 8gth Military Airlift - The President's' - Wing had a strict regimen for maintaining proficiency.
A szokásos gyakorlórepülésre készültek - a 89-es, elnöki" repülőosztály pilótáinak szigorúan jó formában kellett lenniük.
By coincidence they rolled in right behind yet another VC-ioB of the 89th Military Airlift Wing that had arrived only a few minutes earlier from Moscow.
Scott Adler külügyminiszter-helyettes alig néhány perccel korábban érkezett meg, szintén a 89-es repülőosztály egyik VC-20-asával.
wing
wing
volume_up
szélső {noun} (futballban)

Synonyms (English) for "wing":

wing

Context sentences for "wing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCastor had a small wing feather, but Germanicus a splendid one from the tail.
Castornak kis szárnytoll jutott, míg Germanicus remek farktollal dicsekedhetett.
EnglishEven his feeling of shame vanished like the shriveled ash of a dragonfly's wing.
Kiégett belőle a szégyenérzet, és hamuvá lett, mint lángba tartott szitakötő.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
A recesszió fagyos szelében a befektetők az euro szárnyai alatt kerestek menedéket.
EnglishOver here in the west wing is the Overlook Dining Room and the Colorado Lounge.
Itt, a nyugati szárnyban helyezkedik el a Panoráma Étterem és a Colorado Drinkbár.
EnglishHis territory was the West Wing, where he had been cleaning for thirty years now.
A Fehér Ház nyugati szárnya volt a területé, ahol már harminc éve takarított.
EnglishAlexander went to the huge maple desk and sat behind it, in Kennebeck's wing chair.
Alexander odasétált a nagy juharfa asztalhoz, és leült mögé, Kennebeck székébe.
EnglishIt was their sole link to the youthful Wing Rider, and Wil had guarded it carefully.
Ez volt az egyetlen kapcsolatuk a kis Szárnyas Lovashoz, aggályos gonddal őrizte.
EnglishI went over and picked him up by his good wing and dropped him into the wastebasket.
Odamentem, felemeltem épen maradt szárnyánál fogva, és bedobtam a papírkosárba.
EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
A "Kazahsztán 2012” baloldali mozgalom aktivistáit zaklatják és börtönbe zárják.
EnglishThen the monster broke Jerle's grip, leaped onto the balustrade, and took wing.
A szörnyeteg kitépte magát Jerle markából, felpattant a mellvédre és szárnyat bontott.
EnglishNow, seven properties are for sale around the fifth wing of the Eternal Domicile.
Aztán van hét eladó ingatlan az Örökös Palota ötödik szárnyának közelében.
EnglishLess than a hundred meters from the north wing of the light assembly building.
Kevesebb, mint százméternyire a könnyű összeszerelő üzem északi szárnyától.
EnglishThen, abruptly, they took wing all at once - hundreds of them, perhaps thousands.
Azután, hirtelen, valamennyien felröppentek: több százan, talán ezren is.
EnglishShe can heal the wing of a broken bird and bring sight to its blinded eye.
A kislány, akit CCY 21-21-nek hívnak messiási képességekkel rendelkezik, de ember.
EnglishIt felt insubstantial beneath his palm, as fragile as the bone in a bird's wing.
Olyan anyagtalannak tűnt a keze alatt, olyan törékeny volt a csontja, mint a madárszárny.
EnglishThink of newspapers such as La Repubblica and of the entire left-wing press.
Gondoljunk csak az olyan lapokra, mint a La Repubblica és az egész baloldali sajtóra!
EnglishIt spread in waves down to his waist and was as white as a swan's wing.
Nagy, dús hullámokban a derekáig ért, és olyan fehér volt, mint a hattyú tolla.
EnglishOr we could see the Arena of Magic, or the Hall of Delights, or the Initiation Wing.
Továbbá, megtekintheti a Mágusok Küzdőterét, az Élvezetek Házát és a Beavatási Termet.
EnglishThe Adams apple that edged through his wing collar looked harder than most peoples chins.
A gallér fölött kicsúcsosodó ádámcsutkája élesebbnek látszott, mint mások álla.
EnglishThe aircraft were behaving sluggishly with two fuel tanks under each wing.
A gépek lomhán mozogtak a szárnyak alá függesztett üzemanyagtartályok miatt.