"workplace" translation into Hungarian

EN

"workplace" in Hungarian

EN workplace
volume_up
{noun}

workplace (also: shop, workspace)
That loft had become not only Kitchen's workplace but his home.
Az a padlástér Kitchen számára nemcsak munkahely lett, de az otthona is.
. - I found that the report was a very encouraging step towards ensuring a safer workplace.
. - Úgy találtam, hogy a jelentés igen bátorító lépést jelent a biztonságosabb munkahely megteremtése irányában.
The location of their workplace and the lack of alternative modes of transport means that many people are now condemned to travel by car.
A munkahely elhelyezkedése és az alternativ közlekedési módok hiánya sokakat arra ítél, hogy gépkocsival közlekedjenek.

Synonyms (English) for "workplace":

workplace
English

Context sentences for "workplace" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, people are still dying at the workplace.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A munkahelyeken még mindig emberek halnak meg.
EnglishEfforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
Fontosak a munkahelyi egészség és biztonság biztosítását szolgáló erőfeszítések is.
EnglishYou think of, you know, urbanization, consumerism, the workplace, technology.
Gondolunk az urbanizációra, a fogyasztásra, a munkahelyre, a technológiára.
EnglishA dialogue is in the interests of trade unionists and workplace environments.
A párbeszéd a szakszervezeti tagok és a munkahelyi környezet érdekében áll.
EnglishThe workplace setting should be particularly emphasised in this connection.
Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt kellene fektetni a munkahelyi környezetre.
EnglishIt is necessary to ensure gender equality and social rights in the workplace.
Szükség van a nemek közötti egyenlőség és a szociális jogok biztosítására a munkahelyen.
EnglishI couldn't improve on this as a good example of how flow enters the workplace.
Nem tudok jobb példát arra, hogy hogyan működik a flow a munkahelyen.
EnglishCSR Europe has even created a toolkit for wellbeing in the workplace.
AZ EGSZB ezenkívül a munkahelyi jóllétre vonatkozó eszköztárat is létrehozott.
EnglishOn the one hand, putting childcare facilities in the workplace is wonderful and enlightened.
Egyrészt gyerekmegőrzőt berendezni a munkahelyen csodálatos és felvilágosult dolog.
EnglishFor this reason, we must combat age discrimination in the workplace.
Emiatt fel kell lépnünk az életkoron alapuló megkülönböztetés ellen a munkahelyeken.
EnglishIn Europe, 40-50% of women have experienced sexual harassment in the workplace.
Európában a nők 40-50%-a él át szexuális zaklatást a munkahelyén.
EnglishWe particularly do not wish to see people smoking in the workplace.
Azt pedig különösen nem szeretnénk látni, hogy emberek a munkahelyükön dohányoznak.
EnglishWomen are present at the workplace, but they are nowhere to be seen in management.
A nők jelen vannak a munkahelyen, azonban a vezetésben sehol sem.
EnglishMr President, I come from a country which has introduced a ban on smoking in the workplace.
Elnök úr, hazámban bevezették a munkahelyi dohányzásra vonatkozó tilalmat.
EnglishWe need to fight discrimination wherever it is found not just in the workplace.
Mindenhol harcolnunk kell a megkülönböztetés ellen, ahol felüti a fejét, nemcsak a munkahelyeken.
English(DE) Madam President, health in the workplace must be given priority.
(DE) Elnök asszony, a munkahelyi egészségvédelmet kiemelten kell kezelni.
EnglishAnd sometimes I do research at the workplace, but only during breaktime.
Néha a munkahelyemen is végzek kutatómunkát, persze csak szünetekben.
EnglishWhat is clear is that a very large number of accidents happen at the workplace.
Egyértelmű, hogy a munkahelyeken nagyon sok baleset történik.
EnglishWhat is the price paid for a lack of hygiene and safety in the workplace?
Milyen árat fizetünk a munkahelyi higiénia és biztonság hiányáért?
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Járható út kell, amin el lehet jutni iskolába és munkahelyre.