"workshop" translation into Hungarian

EN

"workshop" in Hungarian

EN workshop
volume_up
{noun}

1. general

workshop (also: shop, yard)
It revealed a large workshop illuminated by normal light.
Egy normális fénnyel megvilágított, tágas műhely volt.
The workshop was a disreputable-looking structure of plain wood walls and a roof of corrugated steel.
A műhely egy kidőlt-bedőlt, falemezekből és hullámlemezből összetákolt bódé volt.
A műhely L alakú volt.

2. education

workshop
volume_up
műhelytalálkozó {noun}

Synonyms (English) for "workshop":

workshop
English

Context sentences for "workshop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe works for a very big company, a workshop in Hyderabad, making furnitures.
Egy nagyon nagy cégnek dolgozik, egy hyderabadi üzemnek, ahol bútorokat gyártanak.
EnglishRothrockself-esteem workshop; bank cards accepted.
Az egyik volt dr. O. Rothrock "önérzeti műhelye - hitelkártyát elfogadok"".
EnglishRothrock with his bank cards and his self-esteem workshop was clearly a charlatan.
Dr. O. Rothrock az önérzeti szerelőcsarnokkal meg a hitelkártyával nyilvánvaló svihák.
EnglishAnd so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.
Úgy gondoltam ez egy érdekes ötlet, és beépítettem egy tervező-tréningbe.
EnglishHe's always busy, no matter how many idlers hang about in his workshop.
Mindig munkálkodik, akárhány naplopó tatja is a száját a műhelyében.
EnglishMobility is important, as stated at the workshop in Prague.
A mobilitás nagyon fontos, amint ezt a prágai munkaértekezlet is megállapította.
EnglishIt will also be followed up by a workshop during this year's Open Days, in early October.
Az idei nyílt napokon, október elején erről is fog szólni egy nyomon követő munkaértekezlet.
EnglishHe fell back on that most common writers'-workshop euphemism: 'It's got possibilities, all right.
Így hát az írók egyik leggyakoribb műhelytitok-eufemizmusához folyamodott:
EnglishThe animals spent a lot of time in Beskudnikov's workshop, which was behind his house, he said.
Az állatok sok időt töltöttek Beszkudnyikov műhelyében, amely a háza mögött állt -mondta.
EnglishThere was a little closet at the north end of the cellar, far beyond the workshop area and the furnace.
A pince északi végében, jóval túl a műhelyen és a kazánházon, volt egy kis kamra.
EnglishOn the feed hygiene regulations, they want guidance and a workshop.
Útmutatást és workshop megtartását kérik a takarmányhigiéniai szabályozásokkal kapcsolatban.
EnglishThe MEPs who have been invited to the workshop will also participate in the assessment.
A műhelytalálkozóra meghívott európai parlamenti képviselők a kiértékelésben is részt vesznek majd.
EnglishHad I never stepped into Botticelli's workshop this mad loneliness would not have come over me.
Ha nem lépek be Botticelli műhelyébe, sose szenvedtem volna ilyen észveszejtően a magánytól.
EnglishLew came in here even less frequently than he went into the workshop; he didn't drink wine.
Lew ide még ritkábban jött le, mint a műhelybe; nem ivott bort.
EnglishMaybe I should take an ethnic sensitivity workshop, huh?
Talán egy kissebségi érzékenység oktató kurzuson kellene részt vennem, nem?
EnglishHe took me to another part of the workshop away from the large paintings.
Átvezetett egy másik sarokba, távolabb a nagy képektől.
EnglishWell, I'm going to this actor's workshop... and I'm hoping to start auditions soon.
Hát, én jelentkeztem ebbe a színészműhelybe... és reménykedem benne hogy hamarosan meghallgatásokra járhatok.
English'He still has some fragments of the original sapphire left in his workshop.
Az eredeti szilánkokból még van néhány a műhelyében.
EnglishNot an easy task in a small workshop, but possible.'
Nem könnyű feladat egy ilyen kis műhelyben, de meg lehet csinálni.
EnglishFrom his trouser pocket he produced a ring of twelve skeleton keys, all made up in his own workshop.
Nadrágzsebéből karikát vett elő, rajta tizenkét álkulccsal, amelyek mind a saját műhelyében készültek.