"write-off" translation into Hungarian

EN

"write-off" in Hungarian

EN write-off
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "write-off":

write-off
English

Similar translations for "write-off" in Hungarian

to write verb
off adjective
off adverb

Context sentences for "write-off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe decisions are difficult, but let us not prejudge them or write them off prematurely.
A döntés nehéz, de ne prejudikáljuk vagy söpörjük le őket idő előtt az asztalról.
EnglishI’ll write the paranoia off to the whiff you been doping on all night.
Szeretem a paranoiásokat, de nem tudom, miről beszél.
EnglishYou’ve still got the money - and a theft write-off.
A pénz magánál marad, és nyugodtan bejelentheti a rendőrségen a lopást.
EnglishYou're a little late, but I'll write that off to the early hour.
Egy kicsit elkéstél vele, de a korai időpont számlájára írom.
EnglishVery, very rarely did she have to write off a bad debt.
Nagyon, nagyon ritkán fordult elő, hogy ráfizetett egy-egy kölcsönre.
EnglishIt must be wonderful just to sit down and write off a whole book.
Remek dolog lehet csakúgy leülni, és megírni egy regényt!
EnglishI would not now want to write the PPP off entirely.
Én még nem szeretném a PPP-t teljes egészében leírni.
EnglishThe hotel would shrug and write off the loss.
A szállót nem vágja földhöz vele, az leírja veszteségként.
EnglishHe might well write off Ernest Greening as a lost cause and start currying favor with one or both possible replacements.
Könnyedén leírhatja Ernest Greeninget, és elkezdi behízelegni magát egyik vagy mindkét lehetséges utódjánál.
EnglishHe had in fact glimpsed me in grand salons and ballrooms, so I might indeed write this off to my carelessness.
Előkelő szalonokban, báltermekben volt alkalma látni, úgyhogy ezt nyugodtan a saját gondatlanságom számlájára írhattam.
EnglishAnd don't write me off too quick.
EnglishThe firm simply informed its clients, in an official statement, that they would have to write off the money they had invested in their tickets.
Hivatalos nyilatkozatában a társaság egyszerűen értesítette ügyfeleit, hogy a jegyvásárlásba fektetett pénzük odaveszett.
EnglishI also support the request for the write-off of sovereign debt to no longer be regarded as an integral part of official development assistance.
Támogatom azt a kérést is, hogy az államadósság leírását többé ne tekintsék a hivatalos fejlesztéstámogatás szerves részének.
EnglishFirstly, debt write-off.
EnglishIt had made some in mathematics write him off as a promising young man who had never risen to his 0.potential.
Több olyan matematikus akadt, aki a tanulmányok átolvasása után ígéretes fiatal tehetségnek tartotta Yugot, aki azonban sohasem lesz képes kibontakoztatni képességeit.
EnglishIt was all right during the war - one could keep one's end up all right - I got the D.F.C. for instance - but now - well, I might as well write myself off the map.
Ez megfelelt a háború idején, akkor mindenki megtette a magáét, én például megkaptam a hadi keresztet, de most, nos, akár le is írhatnám magam.
EnglishFear of missing a deduction or a write-off or some extra depreciation that would cost a rich client an extra million or so.
A rettegés attól, hogy elkerüli valami a figyelmüket, ami csökkentheti az adóalapot vagy kedvezményt nyújt, és ez a figyelmetlenség egymillió dollárjába kerülhet egy gazdag ügyfélnek.
EnglishI said: And after two or three weeks the bad brother is a long way from here and the trail is cold and the cops will likely just write the Phillips killing off as unsolved.
És két-három hét múlva a rossz testvér messze jár, a nyom kihűlt és a hekusok valószínűleg leírják a Phillips-féle gyilkosságot mint kideríthetetlent.
EnglishWe must allow the bankrupt countries to return to their former currencies in conjunction with a vigorous devaluation and a partial write-off of their debts.
Lehetővé kell tennünk a csődbe ment országok számára a korábbi valutájukhoz való visszatérést, erőteljes leértékeléssel és adósságuk egy részének egyidejű leírásával együtt.
EnglishAnd that the incredible amount of effort to deliver those sketches for years and years and years is not only something to be derided, but we would merely write it off as merely execution.
És hogy az a rengeteg erőfeszítés, amivel életre keltjük a terveket éveken és éveken át, nem csak lenézendő, hanem le is írjuk, mint csupán kivitelezést.