"yet" translation into Hungarian

EN

"yet" in Hungarian

volume_up
yet {adv.}

EN yet
volume_up
{adverb}

It was devoid of expression, and yet there was - yes, undoubtedly there was, menace about it.
Teljesen kifejezéstelen arc, és mégis... mégis van benne valami fenyegető.
Yet it is only in September 2007 that we are voting on this codification.
Ám mégis csak 2007 szeptemberében szavazunk az egységes szerkezetbe foglalásról.
Yet it is only in September 2007 that we are voting on this codification.
Mégis csak 2007 szeptemberében szavazunk az egységes szerkezetbe foglalásról.
yet (also: already, before)
volume_up
már {adv.}
You have electricity back yet? she asked, forgetting that there hadn't been a storm at all.
Van már villanyotok? kérdezte; már elfelejtette, hogy semmiféle vihar nem volt.
Yet these had been shaped many millennia ago by bioengineering their genome.
A biomérnökök már több ezer éve átalakították a madarak testét.
And then Father asked me if I had cleaned the Springfield rifle yet.
Apám ekkor megkérdezett, megtisztogattam-e már a Springfield karabélyt.
yet (also: more, some more)
volume_up
még {adv.}
She was probably dying, but not yet dead, not yet completely without hope.
- Valószínűleg haldoklott, de még élt, és nem volt teljesen reménytelen.
For instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
Így például, Írország egyelőre még nem jelölt meg lehetséges biztosjelöltet.
The Council must discuss this as no decision has yet been made on this matter.
A Tanácsnak még meg kell vitatnia, mivel döntés még nem született ez ügyben.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Eddig azonban senki nem követelt felelősségre vonást e bűncselekményekért.
My own country, Scotland, does not as yet have control over immigration.
Országomnak, Skóciának eddig még sikerült ellenőrzése alatt tartania a bevándorlást.
We regret the fact that the negotiations have not, as yet, managed to achieve a result.
Sajnáljuk, hogy a tárgyalásokon eddig még nem sikerült eredményt elérni.
yet
And yet you could never envisage Chaddy as headmistress of an outstanding school.
De azért Chaddyt bajosan tudná igazgatónőnek elképzelni.
Yet he walked on with Mael and Santino into the light streaming from the windows beyond.
De azért csak ment Santinóval és Maellel az ablakokból kiszűrődő fény felé.
Yet they are not averse to comfortable chairs and the latest periodicals.
De azért ők is meg tudják becsülni a kényelmes karosszéket, élvezik a legfrissebb folyóiratokat.

Context sentences for "yet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
De ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel rá, hogy szó esett volna a házról...
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishIt was strange to have it all figured out and yet not understand the sense of it.
Különös volt, hogy hiába jött rá minderre, mégsem tudta felfogni, miről van szó.
EnglishBrother Timothy had been sweet, kind, and devout; yet look what happened to him.
Timothy testvér kedves volt és hitében elkötelezett; és lásd, mi történt vele.
EnglishYet if she's unharmed, she'll be furious at our intrusion, Amaranthae protested.
- De ha sértetlen, akkor haragos lesz, amiért betörtünk. - ellenkezett Amaranthae.
EnglishFrom childhood I had never believed in permanence, and yet I had longed for it.
Gyermekkoromtól fogva sosem hittem az állandóságban, de mindig vágyódtam utána.
EnglishThis is by a long way the ablest book that has yet appeared on the Spanish war.
A milíciában elég sokat bíráltam a POUM irányvonalát, de sosem lett bajom belőle.
EnglishYet very little is really accomplished by them for all the energy they expend.
Ám a beleölt energiához képest nagyon csekély teljesítményekkel dicsekedhetnek.
EnglishThe human Elminster wore the kiira more ably than our heir has yet managed to.
- Az ember rátermettebben viselte a kiirát, mint ahogyan az örökösünknek sikerül.
EnglishYet he saw nothing but the greyish mist, he only knew that his body still existed.
Azonban semmit sem látott a szürkés homályon kívül, és csak azt tudta, hogy él.
EnglishAnd yet these Giskards aren't working as well as they used to, once upon a time.
A jelek szerint ezek a "giskardok" közel sem működnek olyan jól, mint egykor.
EnglishOn the contrary, it is now that the EU itself is assuming yet more responsibility.
Éppen ellenkezőleg, most kell magának az EU-nak nagyobb felelősséget vállalnia.
EnglishAnd yet auntie says he was a fine handsome figure of a man when she married him.
Pedig a nénikém szerint derék, jóképű legény volt, mikor hozzáment feleségül.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy Európának most nem kell lépnie, épp ellenkezőleg.
EnglishYet another scandal that diminishes the Soviet Union in the eyes of the world.
Megint egy botrány, amely csökkenti a Szovjetunió tekintélyét a világ szemében.
EnglishAnd yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.
De ennek ellenére, e nehéz és súlyos körülmények között nem vallhatunk kudarcot.
EnglishYet I saw crypts when I looked at him, and I heard the beat of the kettledrums.
Én azonban sírboltokat láttam, amikor ránéztem, és hallottam az üstdobok döngését.
EnglishHe had not slept since the battle on the day before, yet he did not look weary.
Egy szemhunyásnyit sem aludt a tegnapi csata óta, mégsem látszott fáradtság rajta.
EnglishI knew it was the trick of the sunrise, yet I could not take my eyes from it.
Tudtam, hogy ez csak a napkelte káprázata, de nem bírtam levenni róla a szememet.
EnglishToday Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
Ma Európa újra megerősítette vezető szerepét a klímaváltozás elleni harcban.