"youngster" translation into Hungarian

EN

"youngster" in Hungarian

EN youngster
volume_up
{noun}

youngster (also: adolescent)
volume_up
kamasz {noun}
Az összes kamasz ezt akarja.
youngster (also: shaver, kiddie, stripling, kiddy)
youngster (also: lad, stripling)
volume_up
ifjú {noun}
The youngster, drop- ping the reins of his horse, held his hands together to mimic the wings of a bird.
Az ifjú elengedte a kantárt, és kezeivel utánozni kezdte egy madár szárnycsapásait.
Az ifjú halandók szánalmasan jajveszékeltek.
youngster (also: stripling)
volume_up
ifjonc {noun}
The five youngsters, amateurs at the business of killing, stopped twisting their hands and jumped up.
Öt ifjonc, a gyilkolás mesterségének amatőrjei, nyomban felhagyott a keze tördelésével, és fölpattant a székről.
Lord, a mere irresponsible youngster, an upstart who had taken Dr. Ransome's place, had only one recommendation: cleverness in his profession.
Lord, ez a felelőtlen ifjonc, ez a jöttment, aki elfoglalta dr. Ransome helyét, mindössze egy jó tulajdonsággal dicsekedhet: azzal, hogy érti a szakmáját.
youngster

Context sentences for "youngster" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Valeman was surprised to find the youngster's palm heavily calloused.
A völgylakót meglepte, hogy a kölyök tenyere olyan kemény, mint a csizmatalp.
EnglishThe Chief of the Boat pulled the youngster off the seat and took his place.
A legénységfőnök félreállította a fiatalembert, és elfoglalta helyét a kormány előtt.
EnglishHe smiled at us both with that engaging frankness that made him such a likeable youngster.
Ránk mosolygott azzal a megnyerő őszinteséggel, amely oly szeretetreméltóvá tette.
EnglishWhen I was a youngster I have opened it myself with the key of the box-room cupboard.'
Kölyökkoromban még én is kinyitottam a lomkamra szekrényének a kulcsával."
EnglishAnd I still have a few surprises lined up for the youngster, and a few tricks.
És még van egy-két meglepetésem a fiatalúrnak, meg néhány trükköm is.
EnglishI shouldn't have troubled you; but it's a pity, he is such a talented youngster.
Nem is zavartam volna vele kegyelmes uramat, de hát sajnálom a gyereket, mert igen tehetséges.
EnglishLancelet did not even answer; he shoved the youngster along before him, so that he almost fell.
Lancelet nem felelt, csak előrelökte a legényt, de úgy, hogy az majdnem elesett.
EnglishThe youngster grinned with all the ferocity such a child could manage.
Mindjárt itt leszek! - vigyorgott Motti egy tinédzser magabiztosságával.
EnglishAnd she did, the youngster, this being my sad little power over her.
És a kiscsaj megtette, ennyi nyomorult kis hatással még voltam rá.
EnglishNay, but I put small faith in dreams and visions, youngster.
- No igen, csakhogy én nemigen hiszek álmokban meg látomásokban, öcskös.
EnglishHe was a big, jovial youngster, with almost brains enough to make up for his lack of experience.
Magas, vidám, fiatal fickó volt annyi ésszel, amivel hiányzó tapasztalatait csaknem pótolhatta.
EnglishBondarenko regarded the youngster with visible approval.
Bondarenko nem is igyekezett titkolni, hogy kedvére való a fiatalember megnyilvánulása.
EnglishThe youngster picked up his sword and went back to his playmates, while they clustered around and teased him.
- Hát, Gavallér, kis híján legyőzted a király lovasainak kapitányát...
EnglishMorgause could not hear what he said, but the gesture was good-natured, something like, Had enough, youngster?
Morgause nem hallotta, mit mondott, de a gesztus jóindulatú volt, olyasmi, hogy Elég volt, kölyök?
EnglishNOW, I HAD BEEN in the swamp plenty as a youngster.
Mármost süvölvény koromban rengeteget jártam a mocsárba.
EnglishHe was a lieutenant, a youngster of about twenty-three.
Hadnagy volt, huszonhárom év körüli, fiatal gyerek.
EnglishSaul shrugged like a youngster caught in a lie.
Saul megvonta a vállát, mint egy hazugságon ért kisgyerek.
EnglishWhy, yes, Comrade Colonel, the youngster answered.
Nos, igen, ezredes elvtárs ismerte be a fiatalember.
EnglishVasholtov studied the youngster for a moment.
Vashaltov egy pillanatig csak nézte ezt a fiatalembert.
EnglishHe raised the youngster, embraced him and kissed him.
- Felemelte, megölelte és megcsókolta a fiút.