EN zombie
volume_up
{noun}

zombie (also: asshole, clod, sap, ass)
zombie (also: boob, dunce, goop, hick)
zombie (also: bore, drip, drag, coldfish)
zombie (also: lunk, nincompoop, numbskull, pinhead)
As soon as we reached the house, I jumped down out of the carriage and walked, a zombie, to the brick stairs where my brother had fallen.
Ahogy a házhoz értünk, kiugrottam a kocsiból, és ó, én tökfej! a kőlépcsőhöz mentem, ahol fivérem lezuhant.

Synonyms (English) for "zombie":

zombie

Context sentences for "zombie" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English- It happens again... this time it 's not zombie fish, it 's zombie berkeley.
- És újra megtörtént... de ezúttal nem zombi halak, hanem egy egész városnyi zombi.
EnglishHe's a perfectly contented, self-sufficient zombie, if you'll pardon my saying so.
Apád egy tökéletesen elégedett, önellátó hullajelölt, ha nem veszed zokon a szavaimat.
EnglishOn Shasht they could tell me who had boarded the Zombie Queen for Home.
Shashton meg tudnák mondani, ki szállt fel a Zombikirálynőre az Otthon felé.
EnglishMark was on the floor playing checkers against himself, and immediately became a zombie.
Mark a földön ülve dámázott, és nyomban olyan lett. mint egy zombi.
EnglishI tried to summon passenger records from the iceliner Zombie Queen.
Megpróbáltam lekérni a Zombikirálynő fagyasztóhajó utasnyilvántartását.
EnglishDolgan wrapped one of his huge arms around the zombie and the two shuffled out.
Dolgan belekarolt a zombiba, és kisétáltak a helyiségből.
EnglishRoy's just taken out the Mummy's entire army of zombie confederate soldiers, and he only had one bullet.
Roy most intézte el a múmia teljes zombihadseregét, pedig csak egy golyója volt.
EnglishI learned that the Zombie Queen had departed a week after our landing, about as expected.
Megtudtam, hogy a Zombikirálynő egy héttel a leszállásunk után indult, nagyjából úgy, ahogy terveztük.
EnglishRicky was zombie-like, with pale skin and glazed eyes.
Ricky úgy festett, mint egy zombi, bőre sápadt, tekintete homályos volt.
EnglishOne day you're out on your boat, you get attacked by zombie fish.
Egy napon, mikor kint horgászol, zombi halak támadnak meg.
EnglishHe swung around and chopped out with Galdra just as another zombie came stumbling back out of the gaming hall toward him.
A fiú megpördült, és Galdra levágott egy élőholtat, amelyik a játékteremből tartott feléje.
EnglishFine, molly turned into a flying zombie, wonderful!
Király, Molly átváltozott egy repülő zombivá, csodás!
EnglishI think it's safe to assume it isn't a zombie.
Azt hiszem, nyugodtan feltételezhetjük, hogy nem zombi.
EnglishIs being a fucking zombie scientific too?
Ha valakiből ilyen kibaszott zombi lesz, az is tudományos?
EnglishWhat's a zombie's word worth, tell me that?
Mondd meg nekem, mennyit ér egy zombi szava?
EnglishThey must think I'm a zombie.
Biztosan azt hiszik, hogy egy zombi vagyok.
EnglishNailed each zombie through the heart.
EnglishThat could make anyone into a zombie.
EnglishItŽs like I am fucking a zombie.
EnglishBeetle was like a zombie.
Egy megtört szellem settenkedett ott.