"zoning" translation into Hungarian

EN

"zoning" in Hungarian

EN zoning
volume_up
{noun}

We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
A legjobb esetben elfelejtenek és szidnak, rossz esetben kihasználnak a felelőtlen szabályozók, az ártalmas építési övezeti rendszer és a kormány felelősségrevonhatóságának hiánya.
zoning

Synonyms (English) for "zone":

zone

Context sentences for "zoning" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you know, the recommendations from zoning and planning are merely advisory.
Mint tudja, az övezeti meg a várostervezési bizottság csak ajánlásokat tehet.
EnglishWe spend a lot of time before planning commissions and zoning boards.
Hosszasan kell tárgyalni a várostervező bizottságokkal meg az övezeti tanácsokkal.
EnglishUnder this proposal there will be six miles of zoning along the entire coastline, including Antifer.
A javaslat szerint hat mérföldes zónát alakítanának ki a teljes partvonal mentén, beleértve Antifert is.
EnglishI have three questions: how much progress has the Commission made in examining the zoning proposals?
Három kérdésem van: milyen előrehaladást ért el a Bizottság a zónára vonatkozó javaslatok vizsgálatában?
EnglishZoning could be a real problem, Jimmy Hull said with a frown.
Jimmy Hull ekkor összeráncolta a homlokát.
EnglishWell, for one thing, it violates the zoning restrictions set forth in the National Historical Preservation Act of 1966.
Nos, először is, megsérti a tulajdoni korlátozásokat az 1966-os Nemzeti Történelmi Értékek Megőrzéséről szóló törvény 4. fejezetét.
EnglishAntiquated zoning and land-use regulations are still used to this day to continue putting polluting facilities in my neighborhood.
A mai napig elavult földhasználati szabályozást használnak arra, hogy további szennyező üzemeket telepítsenek a szomszédságomba.
EnglishBad zoning, but ..." (Laughter)
Tényleg furának tűnik. Majdnem olyan, mintha egy hulladékfeldolgozó lenne közvetlenül a vidámpark mellett. Rossz felosztás. De...
EnglishPlanning, zoning, architectural review, soil erosion, you name it, Hoppy said, as if he fought these wars every day.
Várostervezés, övezeti besorolás, építészeti szemle, talajerózió, napestig sorolhatnánk sóhajtott Hoppy, mint akinek nap mint nap meg kell vívnia ezeket az ütközeteket.
EnglishThis goes hand in hand with safeguard clauses so as to take account of airlines’ public service responsibilities and zoning requirements.
Mindehhez védintézkedések is járulnak a légitársaságok közszolgáltatási felelősségének és a térségekre osztás igényének figyelembe vétele érdekében.
EnglishZoning of our rather urbanised regions is to be possible, thus improving practicability without compromising our ultimate objectives.
A meglehetősen elvárosiasodott térségek zónákra osztását lehetővé kellene tenni, ily módon a végső célkitűzések veszélyeztetése nélkül javítva a megvalósíthatóságot.
EnglishCountless people have found themselves in situations whereby complex zoning laws and urbanisation policies have meant that their properties have been seized without any compensation.
Sokan az átláthatatlan zónatörvények és urbanizációs szabályozások miatt ellenszolgáltatás nélkül egyszerűen elvesztették ingatlanjaikat.

Other dictionary words