EN

call {noun}

volume_up
2:58 And I had a telephone call from Robert Lue at Harvard, in the Molecular and Cellular Biology Department, a couple of years ago.
2:58 Jeg hadde en telefonsamtale med Robert Lue ved Harvard, fra instituttet for molekylær og cellebiologi, for noen år siden.
1:38 About three or four years ago, I got a phone call in the middle of the night from that teacher, Mrs.
1:38 For tre eller fire år siden fikk jeg en telefonsamtale midt på natten fra denne læreren, Fru Posten, som sa "Jeg må se deg.
call (also: cry, shout, whine)
call (also: cry, shout)
call (also: cry, shout)

Context sentences for "call" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSearch for and look at these data sets or call them via the Fusion Tables API.
Search for and look at these data sets or call them via the Fusion Tables API.
EnglishUse your voice to set reminders for yourself or call people in your address book.
Bruk stemmen til å legge til påminnelser eller til å ringe folk i kontaktlisten din.
EnglishThe Ninja can join you on your call with Verizon to make sure the issue gets fixed.
Ninjaen kan bli med i samtalen med Verizon for å sørge for at problemet blir løst.
EnglishAnd so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
Så man har her et lite eksempel på en liten hodeskalle -- som vi kaller mini-Yorick.
EnglishWhen the video call is over, you can convert the Doc to another format (i.e.
Når videosamtalen er over, kan du konvertere dokumentet til et annet format (f.eks.
EnglishApps are programs that you and your friends can use while in a video call.
Apper er programmer som du og vennene dine kan bruke mens dere er i en videosamtale.
EnglishIf someone is unavailable, Hangouts will send a missed call notification.
Hvis en person er utilgjengelig, sender Hangouts et varsel om ubesvart anrop.
EnglishPeople under the age of 18 are not allowed to watch R-rated videos in a video call.
Folk under 18 år kan ikke se videoer med 18-årsgrense i en videosamtale.
EnglishBut you can't make a phone call using the Hangouts app on your Android device.
Men du kan ikke utføre et telefonanrop ved å bruke Hangouts-appen på Android-enheten din.
EnglishAt night you can see what happened in a second; in daytime, we call them land sharks.
Om natten kan du se hva som skjedde på et øyeblikk, på dagtid kaller vi dem land-haier.
EnglishYou’ll need to enter in a code, which you can choose to receive via SMS or voice call.
Du må oppgi en kode du kan velge å motta via tekstmelding eller taleanrop.
English4:13 I once had the distinct privilege of sitting in on the Apple call center for a day.
4:13 Jeg hadde en gang gleden av å få sitte hos Apple telefonstøtte en dag.
EnglishYou can directly add people to your video Hangout from within the video call.
Du kan legge til folk i video-Hangouten din direkte fra videosamtalen.
EnglishHonestly, I don't know why they call it civil war when there is nothing civil about it.
Jeg vet helt ærlig ikke hvorfor det kalles «borgerkrig», når ingenting med det er sivilt.
EnglishWith your fading strength, you call 9-1-1 and you pray for a trained MD.
Med deres siste styrke, ♫ ♫ ringer dere 113 og håper på en erfaren lege.
EnglishWhen signing in, ask that you have your code sent to you by voice call.
Når du logger deg på, kan du be om å få koden din tilsendt via taleanrop.
EnglishCall the phone number on the back of your card to resolve any issues.
Ring telefonnummeret på baksiden av kortet for å løse eventuelle problemer.
EnglishTo open the app, hover over the left side of the video call window.
Når du vil åpne appen, holder du markøren over venstre side av videosamtalevinduet.
EnglishSo this is a call, a plea, to the incredibly talented TED community.
Så dette er et kall, en bønn, til det utrolig talentfulle TED-felleskapet.
EnglishIt's like a dormant command that suddenly is activated in you, like a call to Devil's Tower.
Det er som en sovende kommando som plutselig aktiveres i deg, som ropet fra villmarken.