"cleaner" translation into Norwegian


Showing results for "clean". "cleaner" is currently not in our dictionary.
EN

"cleaner" in Norwegian

NO

EN clean
volume_up
{adjective}

clean (also: blank, empty)
volume_up
tom {adj.}
clean
volume_up
rent {adj. n}
It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.
Det smakte søtt og rent som om man tok en bit av havet.
Here's a fog-catcher, which, if you live in a moist, jungle-like area, will distill water from the air that's clean and drinkable.
Her er en tåkefanger, som - dersom du lever i et fuktig, jungellignende område - vil destillere rent og drikkbart vann fra luften.
It's able to generate a thousand liters of clean drinking water a day out of any source -- saltwater, polluted water, latrine -- at less than two cents a liter.
Det er i stand til å lage ett tusen liter med rent drikkevann om dagen fra hvilken som helst kilde -- saltvann, forurenset vann, kloakk -- for mindre enn to cent pr liter.

Context sentences for "cleaner" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd when it works its way through the system and leaves, the water is cleaner than when it entered.
Og når det jobber seg gjennom i systemet og strømmer ut i havet, er vannet renere enn da det kom inn.
EnglishFrosty the coal man is getting cleaner everyday.
Frosty, kolmannen, blir reinare kvar dag.
EnglishYou can now write messages in a cleaner, simpler experience that puts the focus on your message itself, not all the features around it.
Du kan nå skrive meldinger på en enklere måte og i et nytt oppsett som setter fokus på selve meldingen og ikke på alle funksjonene rundt den.
EnglishResearcher Kamal Meattle shows how an arrangement of three common houseplants, used in specific spots in a home or office building, can result in measurably cleaner indoor air.
Forsker Kamal Meattle viser hvordan et arrangement av tre vanlige husplanter, brukt i spesifikke plasser i et hjem eller en kontorbygning, kan resultere i renere inneluft.