"dispute" translation into Norwegian

EN

"dispute" in Norwegian

EN

dispute {noun}

volume_up
2. "argument, failure to agree"
3. "verbal controversy"

Context sentences for "dispute" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English1:36 So when I say full, I mean really full -- well past any margin for error, well past any dispute about methodology.
1:36 Og når jeg sier full, mener jeg virkelig full -- godt forbi alle feilmarginer, langt forbi alle diskusjoner om metodologi.
EnglishA chargeback occurs after a buyer contacts their credit card issuer to dispute a charge that appears on their credit card statement.
En tilbakeførsel oppstår når en kjøper kontakter kredittkortutstederen for å bestride en belastning som vises på kredittkortutskriften.
EnglishA chargeback occurs after a buyer contacts their credit card issuer to dispute a charge that appears on their credit card statement.
En tilbakeførsel forekommer etter at en kjøper kontakter kredittkortselskapet sitt for å bestride en belasting som vises på kontoutskriften.
EnglishA chargeback occurs after a buyer contacts their credit card issuer to dispute a charge that appears on their credit card statement.
En tilbakeførsel forekommer etter at en kjøper kontakter kredittkortutstederen sin for å bestride en belastning som vises på vedkommendes kontooversikt.
EnglishFrom the time TiVo came out about eight or nine years ago to this current day, they are the single highest-quality product on the market, hands down, there is no dispute.
Fra den dagen TiVo kom på markedet, for åtte eller ni år siden, og helt frem til idag så er de det produktet i sin sjanger med høyest kvalitet, det er ingen diskusjon på dette.