"drive" translation into Norwegian

EN

"drive" in Norwegian

NO

"drive" in English

EN drive
volume_up
{noun}

1. automotive

drive

Context sentences for "drive" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGoogle Drive supports multiple sign-in, but works differently than other products.
Google Disk støtter multipålogging, men fungerer annerledes enn andre produkter.
EnglishWith Google Drive, your data is stored in Google’s highly secure data centers.
Med Google Disk blir dataene dine lagret i de svært sikre datasentrene til Google.
EnglishDeleting a photo from your  Drive folder will delete the photo from Google+.
Hvis du sletter et bilde fra  Disk-mappen din, blir det også slettet fra Google+.
EnglishBy inserting using Drive, you can also collaborate more efficiently on files.
Ved å sette inn filer ved hjelp av Disk kan dere også effektivisere filsamarbeidet.
EnglishWith Google Drive your data is store in Google’s highly secure data centers.
Med Google Disk blir dataene dine lagret i de svært sikre datasentrene til Google.
EnglishKeep in mind that this offer does not change the Drive feature set at all.
Husk at dette tilbudet ikke på noen måte endrer den angitte Disk-funksjonen.
EnglishThe Drive offer can be redeemed in all countries where Google Drive is available.
Disk-tilbud kan løses inn i alle land der Google Disk er tilgjengelig.
EnglishNow, bad weather comes in, just land, fold up the wings, drive home.
Se for deg det dårlige været komme, bare land, fold sammen vingene, og kjør hjem.
EnglishAdditionally, your USB flash drive or SD card may not be recognizable by Windows.
I tillegg kan det hende at minnepinnen din eller SD-kortet ditt ikke gjenkjennes av Windows.
EnglishYou can redeem the Drive and Music offers at most once per device or once per account.
Du kan løse inn Disk- og Musikk-tilbud bare én gang per enhet, eller én gang per konto.
EnglishUse our Drive offer troubleshooter so we can understand and fix your issue.
Bruk feilsøkeren vår for Disk-tilbud for at vi skal kunne forstå og løse problemet ditt.
EnglishYou can read and edit your saved Google Drive documents when you’re offline.
Du kan lese og endre de lagrede Google Disk-dokumentene dine uten nett.
English", Add apps, and the find and select Google Drive.
Hvis denne ikke vises, klikker du på «...», Legg til apper, og finner og velger Google Disk.
EnglishNote that there may be files from Drive that you won’t be able to grant others access to.
Merk at det kan finnes filer fra Disk som du ikke kan gi andre tilgang til.
EnglishIf this fails, try removing and reinserting your USB drive or SD card.
Hvis dette ikke går, kan du prøve å sette inn USB-stasjonen eller SD-kortet på nytt.
EnglishEach Chromebook comes with at least 100 GB of free Google Drive storage for two years.
Hver Chromebook har minst 100 GB gratis lagring på Google Disk i to år.
EnglishYou have 15 GB of free storage to share between Google Drive, Gmail, and Google+ Photos.
Du har 15 GB gratis lagringsplass som deles mellom Google Disk, Gmail og Google+ Bilder.
EnglishTo see a list of the documents you have open in Google Drive, click the Drive icon.
For å se en liste over de åpne dokumentene dine i Google Disk klikker du bare på Disk-ikonet.
EnglishInsert a USB flash drive or SD card into your computer and follow the instructions below:
Sett inn en minnepinne eller et SD-kort i datamaskinen, og følg instruksjonene nedenfor:
EnglishAn easy way to do this is to sort all your files in My Drive by file size:
En enkel måte å gjøre dette på, er å sortere alle filene dine i Min Disk etter filstørrelse: