"find" translation into Norwegian

EN

"find" in Norwegian

NO
EN

find {noun}

volume_up
1. "act of finding"
2. "anything found"

Context sentences for "find" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English1:56 So the question was, can it actually find marijuana in students' lockers?
1:56 Så, spørsmålet er om den er i stand til å finne marihuana i elevenes skap?
EnglishYou can select a publisher’s icon to find more content available from a source.
Du kan velge utgiverikoner for å finne mer innhold som er tilgjengelig fra kilder.
EnglishTo find the default reporting currency of your account, please follow these steps:
Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne kontoens standard rapporteringsvaluta:
EnglishYou have to find some vision where you see how hopeful it is, how it can be changed.
Du må finne en visjon der du ser hvor mye håp det er, hvordan det kan forandres.
EnglishAt the bottom of the event's page, find the Guests card > click Invite more.
Gå til Gjester-kortet nederst på siden for aktiviteten > klikk på Inviter flere.
EnglishYou can browse and find textbooks available on Google Play or search for a title.
Du kan surfe og finne tekstbøker på Google Play, eller søke etter spesifikke bøker.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Og dere vet, en åpenbaring er som regel noe du finner ut at du har mistet et sted.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
EnglishAnd don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
Og finn ikke bare en annen teknologvenn; finn noen som er annerledes enn du.
EnglishBelow you’ll find more information about the different authentication protocols:
Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike autentiseringsprotokollene:
EnglishSee instructions on how to find headers in Gmail and other webmail email providers.
See instructions on how to find headers in Gmail and other webmail email providers.
EnglishHowever, if we continue to find problems, we may disable your entire account.
Hvis vi imidlertid fortsatt finner problemer, kan vi deaktivere hele kontoen.
EnglishIt’ll take you 3 minutes to find out.
Steward Brand sier dette er bra. Hvorfor? Det tar deg 3 minutter å finne ut.
EnglishWell, it would be interesting to find the interpretation where I would accept that.
Vell, det ville vært interessant å finne en tolkning hvor jeg kunne akseptert dette.
EnglishFind answers to frequently asked questions about Google Play.
Finn ut hvor apper og digitalt innhold på Google Play er tilgjengelig i dag.
EnglishAnd so I then moved on into my design career and began to find some exciting things.
Så gikk jeg videre i min designkarriere og begynte å oppdage spennende ting.
EnglishOnce you find something interesting in the store, install it to try it out!
Når du finner noe interessant i nettbutikken, kan du installere og prøve det!
EnglishPress the arrow keys to find the dimensions of the table you want to insert.
Press the arrow keys to find the dimensions of the table you want to insert.
EnglishYou can find more information about Google Apps in the Google Accounts Help
Du finner mer informasjon om Google Apps i brukerstøtten for Google-kontoer.
EnglishYou can find more information about Google Apps in the Google Accounts Help
Du finner mer informasjon om Google Apps i brukerstøtten for Google-kontoer.