"fit" translation into Norwegian

EN

"fit" in Norwegian

volume_up
fit {adj.}
NO

"fit" in English

volume_up
fit {adj.}
EN

EN fit
volume_up
{adjective}

1. "in good shape"

fit (also: athletic)
fit
volume_up
fit {adj.}
fit
volume_up
trent {adj.}

Context sentences for "fit" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) (Applause) Now, obviously I said this in a fit of mild irritation.
(Latter) (Applaus) Jeg sa selvfølgelig dette i et anfall av lettere irritasjon.
EnglishAnd it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
Og det er lavere enn 210 cm, så det kommer inn i en standard garasje.
EnglishI couldn't fit 40 million cups on a canvas, but I was able to put 410,000.
Jeg fikk ikke plass til 40 millioner kopper på et lerret, men jeg klarte å sette 410 000.
EnglishAdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.
Med AdSense kan du velge annonsefargene, -typene og -størrelsene som passer best på nettstedet ditt.
EnglishWhat we're doing here is we're taking a few simple steps towards an economics fit for purpose.
Det vi gjør med dette er at vi tar noen få enkle skritt i retning av en økonomi egnet for formålet.
EnglishIf you think your site may be a good fit, we encourage you to read more and sign up.
Hvis du føler at dette kan være noe for deg, anbefaler vi at du innhenter mer informasjon og registrerer deg.
EnglishAnd the entire operating system -- this is the good part -- the entire operating system fit in 211k.
Og hele operativ systemet -- dette er rosinen i pølsa -- hele operativ systemet fikk plass på 211k.
EnglishAnd it doesn't fit, so it gets all wrinkly.
Og den passer ikke, så derfor blir den skrukkete.
EnglishOnce you find the right fit, you can use your findings as a base for strategic business decisions.
Når du har funnet løsningen som fungerer best, kan du bruke resultatene som utgangspunkt for strategiske beslutninger i bedriften.
EnglishIf you want more transparency and control over the ads appearing on your sites, it might be a good fit for you.
Hvis du ønsker bedre oversikt og kontroll over de annonsene som vises på nettstedene dine, kan dette være noe for deg.
Englishoperates is that the size of the Stage area is variable (set by width and height parameters in the HTML) to fit your game space.
fungerer slik at størrelsen på Stage-området er variabel (angis av bredde- og høydeparametre i HTML-koden) og tilpasses spillområdet.
EnglishSome refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
Noen nekter å gi opp og holder ut til den bitre enden, mens andre ikke klarer mer og raser sammen i et anfall av dramatisk lidenskap.
EnglishIf you don't know it, it's the wrinkly thing on the top of your head that, it's got wrinkly because it got shoved in there and doesn't fit.
Om du ikke vet det så er det en skrukkete tingen helst øverst på hodet, og den er skrukkete fordi den ble stappet inn og ikke helt passer.
EnglishThe new asynchronous ad code allows you to set the size of an ad through CSS, and optionally media queries, to fit in with your responsive website.
Med den nye asynkrone annonsekoden kan du angi størrelsen på en annonse ved hjelp av CSS, og eventuelt medieforespørsler, slik at de passer på det responsive nettstedet ditt.
EnglishSo I have to work with a supply chain, and I've got to work with the technologies, and I've got to work with everything else all the time, and so compromises start to fit into it.
Sa jeg må jobbe med leverandørkjeden, og jeg må jobbe med teknologier, og jeg må jobbe med alt mulig annet hele tiden, så kompromissene begynner å presse seg inn.
EnglishReal life doesn’t fit in 4” x 6”, so Nexus 5 comes with Photo Sphere.
Virkeligheten passer ikke inn i et format på 4 x 6 tommer. Derfor leveres Nexus 5 med bildeboble. Skap spektakulære 360-graders panoramabilder som ingen tradisjonelle kameraer kan måle seg med.
EnglishInside the Chromecast box, you will find an HDMI extender which is not required for use with Chromecast, but can be used if your Chromecast does not fit directly into your TV.
På innsiden av mottakerboksen til Chromecast er det en HDMI-forlenger som ikke er påkrevd for å bruke Chromecast, men som kan brukes hvis enheten ikke passer direkte i TV-en.
EnglishOr there are companies that make their own variations of Arduino that fit in a certain market, and there's probably, maybe like a 150 of them or something at the moment.
Ellers så finnes det selskaper som lager sine egne variasjoner av Arduino som passer inn i et særskilt marked, og det finnes sikkert noe sånt som 150 av dem eller noe sånt, for øyeblikket.