"innovate" translation into Norwegian

EN

"innovate" in Norwegian

See the example sentences for the use of "innovate" in context.

Context sentences for "innovate" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English4:59 One of the real challenges is to innovate fundamentally in education.
4:59 En av de virkelige utfordringene er å fornye utdannelse fra bunnen av.
EnglishSuddenly, he starts to emulate and then to innovate.
Plutselig begynner han å etterligne og så å skape.
EnglishWhen you have free ability for people to freely work together and innovate, you get different kinds of solutions.
Når det er mulig for mennesker å fritt jobbe sammen og finne på nye ting, så får du alle mulige slags løsninger.
EnglishOnstage at TED2012, Peter Diamandis makes a case for optimism — that we'll invent, innovate and create ways to solve the challenges that loom over us.
På scenen under TED2012, slår Peter Diamandis et slag for optimismen — at vi vil finne opp, fornye og skape måter å løse utfordringene som henger over oss.

Other dictionary words

English
  • innovate

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.