"insights" translation into Norwegian

EN

"insights" in Norwegian

See the example sentences for the use of "insights" in context.

Context sentences for "insights" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English10:05 This is no surprise though if you look at the insights of contemporary psychology.
10:05 Dette er jo ikke overraskende hvis du tar en titt på innsiktene til moderne psykologi.
EnglishExcellent insights into human psychology, wise advice on every page.
Ypperlig innsikt i menneskets psykologi, gode råd på hver side.
EnglishWhether you're new to the AdSense world, or you're a long time publisher, these insights are highly beneficial.
Denne innsikten er svært nyttig både for nye AdSense-brukere og erfarne utgivere.
EnglishCan I see insights and statistics about the effect of the +1 button with the ads on my site?
Kan jeg få informasjon og statistikk som forteller hvilken virkning +1-knappen har på annonsene på nettstedet mitt?
EnglishWe’ve provided some solutions and insights below.
Vi har oppgitt eksempler på løsninger og innsikt nedenfor.
EnglishPlatform Insights features analytics with in-depth data about the health of your Google+ Sign-In integration.
Innsikt for plattformer har statistikk med grundige data om tilstanden for Google+-påloggingsintegreringen din.
EnglishUse local insights for Google+ pages to learn how your customers find and interact with your business on Google.
Bruk lokal statistikk for Google+ for å finne ut hvordan kundene dine finner og samhandler med bedriften din på Google.
EnglishThe Google Play Developer Console provides the tools needed to analyze and act on your these user insights.
Utviklerkonsollen for Google Play har verktøyene som trengs for å analysere brukerstatistikk, og ta besutninger basert på dette.
EnglishThese insights can be integrated into your app’s Developer Console statistics by linking your Google Analytics profile.
Denne informasjonen kan integreres i appstatistikken din for utviklerkonsollen ved å tilknytte Google Analytics-profilen din.
EnglishFrom these interludes come deep insights and amazing new approaches to solving the problems that had them frustrated just moments before.
Fra disse pausene kommer dyp innsikt og utrolige nye tilnærminger til å løse problemer som frustrerte dem bare øyeblikk tidligere.
EnglishThe newsletter is packed with insights into our program policies and offers tips to optimize your account and revenue.
Nyhetsbrevet inneholder en mengde informasjon om programretningslinjene våre og tilbyr tips om hvordan du optimaliserer kontoen din og inntektene dine.
EnglishGoogle Analytics is a web analytics solution that gives you rich insights into your website traffic and marketing effectiveness.
Google Analytics er en nettanalyseløsning du kan bruke for å få god innsikt i trafikken til nettstedet ditt samt hvor effektiv markedsføringen er.
EnglishLocal insights is part of your Google+ Dashboard and is available only for verified local pages, including service area businesses that provide their services at a customer's location.
Lokal statistikk er en del av Google+-oversikten og er tilgjengelig bare for bekreftede lokale sider.
English1:05 So I want to share with you a couple key insights about complexity we're learning from studying nature that maybe are applicable to other problems.
1:05 Så jeg vil dele et par viktige innblikk om kompleksiteten vi lærer ved å studere naturen som kanskje kan brukes på andre områder.
EnglishOnce enabled, your API console project will start sending analytics through the Platform Insights tab on the top navigation pane of your Dashboard.
Når den er aktivert, begynner API-konsollprosjektet å sende statistikk via Innsikt for plattformer-fanen øverst i navigasjonsruten i oversikten.
EnglishYou can enable Google+ Platform Insights directly from your Google+ Dashboard by clicking the Connected Services tab and following the steps outlined in this article.
Du kan aktivere Google+ Innsikt for plattformer direkte fra Google+-oversikten din ved å klikke på Koblede tjenester-fanen og følge trinnene i denne artikkelen.

Other dictionary words

English
  • insights

Moreover, bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.