"to intend" translation into Norwegian

EN

"to intend" in Norwegian

EN to intend
volume_up
[intended|intended] {verb}

to intend
to intend
to intend
to intend
to intend

Context sentences for "to intend" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, I intend to build these Self-Organized Learning Environments.
Vel, jeg har planer om å bygge disse Selv-Organiserende Læringsmiljøene.
EnglishThe settings described below can be changed to match your particular viewing environment and the type of content you intend to cast to your TV.
Innstillingene beskrevet nedenfor kan endres for å passe til ditt spesifikke visningsmiljø, og typen innhold du har tenkt å caste til TV-en.
EnglishIf your site contains pages, links, or text that you don't intend visitors to see, Google considers those links and pages deceptive and may ignore your site.
Hvis nettstedet ditt inneholder sider, koblinger eller tekst som ikke er beregnet for de besøkende, blir slike koblinger og sider vurdert som villedende, og Google kan ignorere nettstedet ditt.