"interested" translation into Norwegian

EN

"interested" in Norwegian

EN

interested {adjective}

volume_up
1. "having or showing interest"
interested
In this case, the student is interested in cameras, etc.
I dette tilfellet er studenten interessert i kameraer, osv.
You may also be interested in making Google your default search engine.
Kanskje du også er interessert i å angi Google som standard søkemotor?
Interested in creating items for the Chrome Web Store?
Er du interessert i å utvikle elementer for Chrome Nettmarked?

Synonyms (English) for "interested":

interested
English
interest

Context sentences for "interested" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTouch the Search icon to find information on almost anything you’re interested in.
Trykk på Søk-ikonet for å finne informasjon om nesten hvilken som helst av interessene dine.
EnglishIf you’re interested in discussing this opportunity further, please submit the form below:
Send inn skjemaet under hvis du vil ta en prat med oss og finne ut mer om denne muligheten:
English5:35 But the main concern for the environmentally-interested students -- and they are right -- is about the future.
5:35 Men hovedproblemet for de miljøbevisste studentene -- og de har rett -- er om fremtiden.
EnglishYou can browse for topics you're interested in and search thousands of news sources and publications.
Du kan søke etter emner du interesserer deg for, og søke gjennom tusenvis av nyhetskilder og publikasjoner.
EnglishIn a traditional auction, interested bidders state the maximum price they're willing to pay to buy a specific item.
I en vanlig auksjon angir interesserte budgivere den høyeste prisen de er villige til å betale for en bestemt vare.
EnglishOnce you're signed in to that account, you may also be interested in moving the data manually, if the product supports this.
Når du har logget på den aktuelle kontoen, kan du også flytte dataene manuelt, hvis produktet støtter dette.
EnglishIf you're interested in trying out more Google products, just sign in to your Google Account on the Google Accounts homepage.
Hvis du har lyst til å prøve flere Google-produkter, logger du bare på Google-kontoen via hjemmesiden for Google-kontoer.
EnglishPlace your ads close to the content that your users are interested in, also make sure that users can easily find the content they are looking for.
Plassér annonsene dine nær innholdet brukerne dine er interesserte i. Sørg også for at brukerne enkelt kan finne innholdet de leter etter.
EnglishAnd in the review, what they were interested in seeing is what kind of stresses most reliably raise levels of cortisol, the central stress hormone.
Og resultatet-- det de ønsket å finne ut var hva slags type stressituasjoner som mest effektiv økte stress hormonet kortisol, som er det sentrale stress hormonet.
EnglishWhen we climb that staircase, self-interest fades away, we become just much less self-interested, and we feel as though we are better, nobler and somehow uplifted.
Når vi klatrer opp trappen, så blekner egeninteresse, vi blir simpelthen mye mindre egoistisk, og vi føler oss som om vi er bedre, edlere og på en måte opphøyet.
EnglishWe don't believe there are situations in which one of our recommendations will result in a loss of revenue, but if you have an example case, we're interested in hearing about it.
Vi tror ikke det skal være mulig å miste inntekter på grunn av anbefalingene våre, men hvis et slikt tilfelle skulle forekomme, vil vi gjerne at du gir oss beskjed.
EnglishIf you search for related sites to the Time.com, you'll find other news publication sites you may be interested in.
Finn nettsteder som ligner på en nettadresse du allerede kjenner til. Hvis du søker etter nettsteder som er relatert til Dagbladet, kan du finne andre nyhetsnettsteder som kan være interessante.