"involve" translation into Norwegian


Showing results for "involvement". "involve" is currently not in our dictionary.
EN

"involve" in Norwegian

EN

involvement {noun}

volume_up
involvement

Context sentences for "involve" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThese steps involve making changes to the Windows registry on your computer.
Disse trinnene innebærer å gjøre endringer i Windows-registret på datamaskinen.
EnglishEEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
Ofte involverer EEG-målinger et hårnett fullt av sensorer, slik som dere kan se på bildet.
EnglishBased on your goals, optimization can involve ad implementation improvements or changes to your site.
På bakgrunn av målene dine kan optimalisering omfatte annonseimplementering, forbedringer eller endringer på nettstedet ditt.
EnglishThe image can involve a real child; a computer-generated, morphed, composite or otherwise altered image that appears to be a child (think “Photoshop”).
Bildet kan være av et virkelig barn eller et datagenerert, morfet, sammensatt eller på annen måte manipulert bilde som ser ut som et barn (tenk «Photoshop»).
EnglishUnited States (US) Activities involve having employees or owning equipment in the US that are involved in any way with revenue earned through the AdSense program.
Aktiviteter i USA innebærer å ha ansatte eller eie utstyr i USA som på noe vis er involvert i inntekter som er inntjent gjennom AdSense-programmet.

Synonyms (English) for "involvement":

involvement