"mathematical" translation into Norwegian

EN

"mathematical" in Norwegian

EN mathematical
volume_up
{adjective}

1. "possible but highly improbable"

mathematical

2. mathematics

mathematical
We first capture the physics with a mathematical model of how the machines behave.
Først finner vi ut av fysikken, med en matematisk modell, for hvordan maskinene oppfører seg.

Synonyms (English) for "mathematical":

mathematical
English

Context sentences for "mathematical" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can use mathematical models to estimate the force that I'm applying to the quad.
Vi kan benytte matematiske modeller for å anslå kraften som jeg påfører helikopteret.
EnglishMathematical models tell us exactly when and why this is possible.
Matematiske modeller forteller oss nøyaktig når og hvorfor dette er mulig.
EnglishWe added the mathematical model of the pole to that of the quad.
Vi la inn den matematiske modellen til pålen til helikopterets modell.
EnglishMathematical models are used to continuously re-plan a cooperative strategy 50 times per second.
Matematiske modeller blir brukt kontinuerlig for å planlegge strategien for samarbeidet 50 ganger i sekunder.
EnglishUnlike the balancing pole, I did not include the mathematical model of the glass in the system.
Til forskjell fra når vi balanserte pålen, så har jeg ikke inkludert den matematiske modellen av glasset i systemet.
EnglishThe key to these acrobatic maneuvers is algorithms, designed with the help of mathematical models and control theory.
Nøkkelen til disse akrobatiske manøvrene er algoritmer designet ved hjelp av matematiske modeller og kontrollteori.
English1:23 The Arabic texts containing this mathematical wisdom finally made their way to Europe -- which is to say Spain -- in the 11th and 12th centuries.
1:23 Arabiske tekster som inneholder denne matematiske visdom kom til slutt til Europa -- som er å si Spania -- i det 11. og 12. århundre.
EnglishIf we analyze the mathematical model of this machine with only two working propellers, we discover that there's an unconventional way to fly it.
Dersom vi analyserer de matematiske modellene av denne maskinen med kun to fungerende propeller, oppdater vi at det er en uordinær måte å fly den på.