"mathematics" translation into Norwegian

EN

"mathematics" in Norwegian

EN mathematics
volume_up
{noun}

1. "field of study"

mathematics
At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
På toppen er matematikk og språk, deretter humaniora, og nederst er kunsten.
We make it come alive with equations, a lot of mathematics.
Vi gjør den levende med likninger, mye matematikk.
So, we have the mathematics to make neurons come alive.
Så det er matematikk som gir nervecellene liv.

Synonyms (English) for "mathematics":

mathematics
English

Context sentences for "mathematics" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
Jeg mener, sannsynlighet og statistikk, er matematikken bak spill og gambling.
English0:30 The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
0:30 Matematikkpensumet som vi har er basert på et grunnlag av aritmetikk og algebra.
English11:39 And we've got the mathematics to describe this process.
11:39 Og vi har matematikken til å beskrive denne prosessen.
EnglishAnd this is a word that appears throughout early mathematics, such as this 10th century derivation of proofs.
Og dette er et ord som dukker jevnlig opp i tidlig matematikken, som denne utledningen fra 10. århundre.
EnglishThere isn't an education system on the planet that teaches dance everyday to children the way we teach them mathematics.
Det er ikke et utdanningssystem på planeten som hver dag underviser barn i dans på samme måte som vi lærer dem matte.