"matter" translation into Norwegian

EN

"matter" in Norwegian

EN matter
volume_up
{noun}

matter (also: affair, case, item, thing)
Whether or not there are living organisms there, of course, is an entirely different matter.
Hvorvidt det er levende organismer der, eller ikke, er selvfølgelig en helt annen sak.
matter
Matter flows from place to place and momentarily comes together to be you.
Materie flyter fra sted til sted og i et lite øyeblikk er det deg.
Silk, during its self-assembly process, acts like a cocoon for biological matter.
Silke, under sammensettingen av seg selv, oppfører seg som en kokong for biologisk materie.
But we find real matter comforting only because we've evolved to survive in Middle World, where matter is a useful fiction.
Men vi finner trøst i ekte materie bare fordi vi har tilpasset oss Midtverden hvor konseptet materie er nyttig.

Synonyms (English) for "matter":

matter

Context sentences for "matter" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo no matter how lazy you feel, you're not really intrinsically doing nothing.
Så uansett hvor lat du måtte føle deg, gjør du ikke egentlig i bunnen ingenting.
EnglishI could not get this thing to work no matter how often or how hard I blew into it.
Jeg klarte ikke å få den greia til å virke samme hvor ofte eller hardt jeg blåste i den.
EnglishSo, no matter how atypical these subjects would have to be, they all show the same thing.
Så, uansett hvor atypiske disse personene måtte være, viser alle det samme.
EnglishWhether you believe it's true or not -- it really didn't matter to me.
Om dere tror den er sann eller ikke, det betyr egentlig ikke noe for meg.
EnglishAnd the other thing we saw is the amount of money doesn't matter that much.
Og det andre vi så var at beløpet ikke gjorde noen stor forskjell.
EnglishIt doesn't matter how many times you say the word, it never sounds like a word you want to say.
Samme hvor mange ganger du sier ordet, høres det aldri ut som et ord du ønsker å si.
EnglishAnd I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter.
Og jeg angret på tiden jeg har kastet bort på ting som ikke betyr noe med folk som betyr noe.
EnglishThat way, you can take your Chromebook on the go and browse the web no matter where you are.
På den måten kan du ta Chromebook med deg på farten og surfe på nettet uansett hvor du er.
EnglishDoesn't matter if it rains a little, you have a windshield wiper.
Det spiller ingen rolle om det regner litt, du har jo vindusviskere.
EnglishBut then, of course, the consumer says that doesn't really matter.
Men selvfølgelig, forbrukeren sier at det ikke egentlig betyr noe.
EnglishAnd what we're looking for is news stories that might still matter 50 or 100 or 10,000 years from now.
Og det vi ser etter er nyheter som kan være relevante om 50 eller 100 eller 10.000 år.
EnglishNo matter how good an aid organization is at what they do, they eventually have to go home.
Uavhengig av hvor god en frivillig organisasjon er, må de til syvende og sist trekke seg ut igjen.
EnglishNow, no matter what device you’re on, your settings will be the same as long as you’re signed in.
Nå er innstillingene dine de samme så lenge du er pålogget, uansett hvilken enhet du bruker.
EnglishIt wouldn't be a matter of just opinion or just appearances.
Det hadde ikke blitt et spørsmål om bare synspunkter eller fremtreden.
EnglishWe’ll investigate this matter and take the appropriate actions.
Vi undersøker denne saken nærmere og iverksetter passende tiltak.
English0:26 My question is: How many of those stories are actually going to matter in the long run?
0:26 Mitt spørsmål er: Hvor mange av disse historiene vil egentlig bety noe i den store sammenhengen?
English0:52 To take the top stories from the A.P. this last year, is this going to matter in a decade?
0:52 Om du tar toppsakene fra AP (Associated Press) det siste året: Vil dette bety noe om et tiår?
EnglishSetting up AdSense was a cinch with implementation of the JavaScript only taking a matter of minutes.
Setting up AdSense was a cinch with implementation of the JavaScript only taking a matter of minutes.
EnglishThen it’s just a matter of visiting the Chrome Web Store, the marketplace for apps for your Chromebook.
Det eneste som gjenstår er å gå til Chrome Nettmarked, markedsplassen for apper for Chromebooken din.
EnglishThey also default off, no matter what, when a community is large.
For store grupper er varsler alltid deaktivert.