"maturity" translation into Norwegian

EN

"maturity" in Norwegian

EN maturity
volume_up
{noun}

maturity
Because the ad's maturity is higher than the app's maturity level, the app itself is in violation of policy.
Fordi annonsens modenhet er høyere enn appens modenhetsnivå, utgjør appen i seg selv et brudd på retningslinjene.
Please be advised that your applications will be removed from Google Play if you intentionally rate your applications with a lower maturity rating than they merit multiple times.
Bit deg merke i at vi fjerner appene dine fra Google Play dersom du dersom du gjentatte ganger, med viten og vilje, vurderer appene med en lavere modenhet enn det de burde hatt.

Synonyms (English) for "maturity":

maturity

Context sentences for "maturity" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the example below, the app's maturity rating is set to "Everyone", which is the lowest maturity level on Google Play.
I eksemplet nedenfor er appens modenhetsvurdering satt til «alle», som er det laveste modenhetsnivået på Google Play.
EnglishTo correct the problem, the developer must either restrict ads content to "Everyone" level or raise the app's maturity rating.
Problemet kan løses ved at utvikleren enten begrenser annonseinnhold til nivået «alle», eller øker modenhetsnivået til appen.
EnglishBy choosing the "Everyone" maturity level, the developer is declaring that all of the content in the app, including ads, is suitable for all users regardless of age.
Ved å velge modenhetsnivået «alle» erklærer utvikleren at alt innhold i appen, annonser inkludert, er egnet for alle brukere, uansett alder.