"maximized" translation into Norwegian

EN

"maximized" in Norwegian

NO

EN maximized
volume_up
{adjective}

maximized
To help you see more of your webpage, the launcher and the status area at the bottom of the screen are hidden automatically if the browser window is maximized.
For at du skal kunne se mer av nettsiden din, skjules automatisk appvelgeren og statusfeltet nederst på skjermen hvis nettleservinduet er maksimert.

Synonyms (English) for "maxim":

maxim
English