"maximum" translation into Norwegian

EN

"maximum" in Norwegian

EN maximum
volume_up
{noun}

maximum

Synonyms (English) for "maximum":

maximum

Context sentences for "maximum" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Integer) Specifies the maximum video length for skippable ads in milliseconds.
(Heltall) Angir maksimal videolengde for annonser som kan hoppes over, i millisekunder.
English(Birds chirping) I recommend at least five minutes a day, but there is no maximum dose.
Jeg anbefaler minst fem minutter om dagen, men det er ikke noen maksimal dose.
EnglishThis includes a maximum of one 300x600 ad unit (or similar sized ad) per page.
Dette omfatter maksimalt én annonseenhet i størrelsen 300 x 600 per side.
EnglishYou may also place a maximum of three link units and two search boxes on each webpage.
Du kan også plassere maksimalt tre koblingsenheter og to søkefelt på hver nettside.
EnglishYou may also place a maximum of three link units and two search boxes on each webpage.
Du kan også plassere maksimalt tre koblingsenheter og to søkefelter på hver nettside.
EnglishUnless otherwise indicated in your account, there is no maximum payout amount.
Med mindre noe annet er indikert i kontoen din, er det ikke noe maksbeløp for utbetalinger.
EnglishThe maximum number of advertiser URLs you can block is 500 per AdSense product.
Du kan blokkere opptil 500 annonsørnettadresser per AdSense-produkt.
EnglishNote: Gmail supports a maximum of 5,000 labels, including sub-labels and IMAP keywords.
Merk: Gmail støtter maksimalt 5000 etiketter, inkludert underetiketter og IMAP-nøkkelord.
English(Integer) Specifies the maximum video length that must be returned in milliseconds.
(Heltall) Angir en maksimumsgrense for videolengde i millisekunder.
EnglishThe maximum number of channels we offer is 500 custom channels and 500 URL channels per product.
Vi tilbyr maksimalt 500 egendefinerte kanaler og 500 nettadressekanaler per produkt.
EnglishHere is a guide for the minimum and maximum bandwidth requirements and expectations:
Her er en veiledning til hva som kreves og hva som kan forventes når det gjelder minste og høyeste båndbredde:
EnglishThis includes a maximum of one 300x600 ad unit (or similar sized ad) per page.
Dette omfatter maksimalt én annonseenhet i størrelsen 300 x 600 (eller én annonse i lignende størrelse) per side.
EnglishAdSense for search: A maximum of two Google AdSense for search boxes may be placed per page.
AdSense for søk: Utgivere kan plassere maksimalt to søkefelter for Google AdSense for søk på hver side.
EnglishTo find out your maximum payment amount, do the following:
Du kan finne det maksimale betalingsbeløpet ved å gjøre følgende:
EnglishOr is there a maximum number of impressions that can be served during an AdSense Direct campaign?
Eller finnes det en øvre grense for hvor mange visninger som kan leveres i løpet av en AdSense Direct-kampanje?
EnglishIn a traditional auction, interested bidders state the maximum price they're willing to pay to buy a specific item.
I en vanlig auksjon angir interesserte budgivere den høyeste prisen de er villige til å betale for en bestemt vare.
EnglishHowever, keep in mind that placing the maximum number of allowed ad units on a page may result in it looking cluttered.
Husk imidlertid at en side fort kan se rotete ut hvis du plasserer det maksimale antallet tillatte annonseenheter på siden.
EnglishPlease keep in mind that a maximum of three standard ad units, three link units, and two search boxes may be placed on one webpage.
Husk at ikke mer enn tre standardannonseenheter, tre koblingsenheter og to søkefelt kan plasseres på én nettside.
EnglishIn this mode, Hangouts will automatically adjust your video quality depending on your bandwidth, up to the maximum HD level.
I denne modusen justerer Hangouts automatisk videokvaliteten din avhengig av båndbredden din, opp til maksimumsnivået for HD.
EnglishTo check if you have been sent the maximum of three PINs, follow the instructions for reissuing a new PIN.
Hvis du vil kontrollere om du har fått tilsendt de tre PIN-kodene du maksimalt kan motta, følger du instruksjonene for utstedelse av en ny PIN-kode.

Other dictionary words