"may be" translation into Norwegian

EN

"may be" in Norwegian

See the example sentences for the use of "may be" in context.

Similar translations for "may be" in Norwegian

May noun
Norwegian
may verb
to be verb

Context sentences for "may be" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
Dere ser hvor den endte på ulike tidspunkt i 2006 og 2007 juni, mai, så oktober.
English100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
100 prosent av korallen kan være utslettet før 2050 på grunn av global oppvarming.
EnglishOptional permissions may enable new features and functionalities for the item.
Valgfrie tillatelser kan aktivere nye funksjoner og funksjonaliteter for varen.
EnglishAs an Android developer, you may submit a privacy policy for each of your apps.
Som Android-utvikler må du sende inn personvernregler for hver av appene dine.
EnglishKeep in mind this feature may use a large amount of data on your mobile device.
Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan bruke mye data på mobilenheten din.
EnglishNote: Depending on your plan, you may be charged by your carrier for phone calls.
Merk: Avhengig av abonnementet ditt, kan du bli belastet for telefonsamtaler.
EnglishThese transactions may appear as pending on your statement for up to a month.
Disse transaksjonene kan vises som ventende på kontoutskriften i opptil en måned.
EnglishInstead, users may contact you directly or via Google Wallet Merchant Center.
I stedet kan brukere kontakte deg direkte eller via Google Wallet Merchant Center.
EnglishThis group may include the ability to use text, picture, or video messages.
Denne gruppen kan omfatte evnen til å bruke tekst-, bilde- eller videomeldinger.
EnglishSome of us may have been sublimated, but really none of us remained the same.
Andre av oss kan ha blitt sublimert, men ingen av oss ble egentlig den samme.
EnglishYou may, however, sign up for a new YouTube account with the username that you desire.
Du kan imidlertid registrere en ny YouTube-konto med det brukernavnet du ønsker.
EnglishAll previous history will be migrated to your Web History page on May 14th, 2013.
Alle tidligere logger blir flyttet til nettlogg-siden din den 14. mai 2013.
EnglishPurchases made during a sales tax holiday may qualify for a sales tax refund.
Purchases made during a sales tax holiday may qualify for a sales tax refund.
EnglishHowever, if we continue to find problems, we may disable your entire account.
Hvis vi imidlertid fortsatt finner problemer, kan vi deaktivere hele kontoen.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Det er kanskje mulig at vi ikke engang er i stand til til å bygge så mye ren energi.
EnglishThey may represent social, religious, political, economic, military realities.
De kan representere sosiale, religiøse, politiske, økonomiske eller militære enheter.
EnglishIf you can't see the webpage on any computer, the webpage may be temporarily down.
Hvis du ikke kan åpne nettsiden på andre datamaskiner, kan den være midlertidig nede.
EnglishYou may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
Du kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.
EnglishApp providers (such as game providers) may send you notifications directly.
Appleverandører (for eksempel spillprodusenter) kan sende deg varsler direkte.
EnglishThey're willing to invest in a relationship that may or may not work out.
De er villige til å investere i et forhold som kanskje ikke kommer til å fungere.

Other dictionary words

English
  • may be

Have a look at the Arabic-English dictionary by bab.la.