"metric" translation into Norwegian

EN

"metric" in Norwegian

NO

EN metric
volume_up
{adjective}

1. "relating to metric system"

metric

Synonyms (English) for "metric":

metric

Context sentences for "metric" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's an eternal metric about us sort of saying, do we understand the world?
Det er en evig rundgang der vi på en måte sier forstår vi verden?
EnglishA behavioral metric of what intelligence is, and this has stuck in our minds for a long period of time.
En slags adferdsmessig målestokk for hva intelligens er og dette trodde vi på i lang tid.
EnglishClick each metric to expand the list.
Klikk på hver beregning for å vise listen.
EnglishIt was 23 metric tons for one liter.
EnglishThe Unique Visitors metric in Google Analytics (GA) can help you understand the number of people that came to your website in the last 31 days.
Unike besøkende-beregningen i Google Analytics (GA) kan hjelpe deg med å finne ut hvor mange som har besøkt nettstedet ditt i løpet av de siste 31 dagene.
EnglishAs soon as a single user ends one visit, there is then an opportunity to start a new visit, which is tracked with this metric across the previous 31 days.
Så snart en enkeltbruker har avsluttet et besøk, kan vedkommende starte et nytt besøk, som spores med denne beregningen over de 31 siste dagene.
EnglishHowever, this metric is based only on 14 impressions and doesn't mean that you should expect the same revenue for the next 1000 or 10000 impressions.
Denne verdien er imidlertid basert på bare 14 visninger, og du kan ikke nødvendigvis forvente den samme inntekten for de neste 1000 eller 10 000 visningene.
EnglishIf you mouse over a specific segment of the circle or pie, a statistical bubble appears with information about the metric you have chosen and the dimension of the report.
Hvis du holder markøren over et bestemt segment i sirkelen, vises en boble med statistisk informasjon om verdien du har valgt, og rapportdimensjonen.
EnglishTo add metrics for pageviews, CPC and CTR, hover over the metric in the interactive scorecard of your Performance report and click its tab.
For å legge til beregninger for sidevisninger, CPC og CTR holder du markøren over beregningen i det interaktive resultatkortet på Resultatrapporten og klikker på den tilhørende fanen.