"microphone" translation into Norwegian

EN

"microphone" in Norwegian

See the example sentences for the use of "microphone" in context.

Context sentences for "microphone" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter you click the microphone icon, Google listens as you speak and initiates your search.
Når du har klikket på mikrofonikonet, lytter Google mens du snakker og starter søket.
EnglishSimply click the microphone icon or place the cursor in the text box and press Ctrl+Shift+.
Klikk på mikrofonikonet, eller plasser markøren i tekstfeltet og trykk på Ctrl+Shift+.
EnglishWhen voice search is turned on, you can speak your search aloud after touching the microphone icon.
Når talesøk er slått på, kan du si søkeordet etter å ha trykket på mikrofonikonet.
EnglishWhen voice search is turned off, the microphone will not appear on your search page.
Når talesøk er slått av, vises ikke mikrofonen på søkesiden.
EnglishYou can speak instead of typing into any text box that contains this microphone icon.
Du kan snakke inn tekst i stedet for å skrive den inn i all tekstbokser som innholder mikrofonikonet.
EnglishConnect a microphone to your Windows Vista PC
Mikrofoninnstillinger på Mac Endre mikrofonvolumet på OS X Snow Leopard (10.6)
EnglishYou can change the behavior by right-clicking the microphone icon.
Du kan endre dette ved å høyreklikke på mikrofonikonet.
EnglishAfter you click the microphone icon, Google listens as you speak and initiates your search.
Bruker du en Chrome-enhet på jobb eller på skolen?
EnglishAnd I should also mention that, just like today, at that PostSecret event, I was using a wireless microphone.
Og jeg skal nevne at, slik som i dag, på det PostSecret møtet, så brukte jeg trådløs mikrofon.
EnglishCamera and microphone access may include the ability to:
Tilgang til kamera og mikrofon kan inkludere muligheten til å
EnglishCheck your microphone to ensure it's plugged in and powered on.
Sjekk at mikrofonen din er plugget inn og slått på.
EnglishLearn how to re-enable access to your microphone.
Finn ut hvordan du aktiverer tilgang til mikrofonen din på nytt.
EnglishVoice Search has been turned off: If you see this message you may have disallowed access to your microphone.
Talesøk er slått av: Hvis du ser denne meldingen har du kanskje opphevet tilgangen til mikrofonen din.
EnglishMake sure your computer has a working microphone.
Kontroller at mikrofonen på datamaskinen virker som den skal.
EnglishConnect a microphone to your Windows XP PC
Endre mikrofonvolumet på OS X Lion (10.7) Endre mikrofonvolumet på OS X Mountain Lion (10.8)
EnglishChange the microphone volume on OS X Mountain Lion (10.8)
Koble en mikrofon til Windows Vista-datamaskinen din
EnglishBefore you get started, make sure you have a working microphone either built in to your device or connected externally.
Før du kommer i gang må du sjekke at du har en innebygd eller tilkoblet mikrofon som fungerer.
EnglishChange the microphone volume on OS X Mountain Lion (10.8)
Endre mikrofonvolumet på OS X Mountain Lion (10.8)
EnglishMake sure your computer has a working microphone.
Sjekk at mikrofonen på datamaskinen virker som den skal.
EnglishChange the microphone volume on OS X Snow Leopard (10.6)
Endre mikrofonvolumet på OS X Snow Leopard (10.6)

Other dictionary words

English
  • microphone

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Turkish dictionary.