"microwave" translation into Norwegian

EN

"microwave" in Norwegian

EN microwave
volume_up
{noun}

microwave (also: microwave oven)
microwave (also: microwave oven, micro)

Synonyms (English) for "microwave":

microwave

Context sentences for "microwave" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is the WMAP microwave background that we see.
Dette er WMAP mikrobølgebakgrunn som vi ser.
EnglishThese predictions are in excellent agreement with observations by the WMAP satellite of the cosmic microwave background, which is an imprint of the very early universe.
Disse spådommene stemmer meget godt overens med observasjoner som satellitten WMAP gjorde av den kosmiske mikrobølgestøyen, som er en gjenlevning av det veldig tidlige universet.