"mid" translation into Norwegian

EN

"mid" in Norwegian

See the example sentences for the use of "mid" in context.

Context sentences for "mid" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English6:55 So this is a story of Napoleon III in the mid-1800s.
6:55 Så dette er en fortelling om Napoleon den tredje på midten av 1800-tallet.
EnglishAnd I'm watching a guy who's lived his life -- he's now in his mid-80s -- and he's dying with peace.
Og jeg ser en mann som har levd livet – han er nå i midten av 80-årene – og han dør i fred.
EnglishAnd by the mid-60s, he was able to put this into action when he worked at the Stanford Research Lab in California.
Innen midten av 60-tallet var han i stand til å bruke dette i praksis da han jobbet ved Stanfords forskningslaboratorium i California.
EnglishBy mid-century, we're going to have about eight billion -- perhaps more -- people living in cities or within a day's travel of one.
Ved midten av århundret kommer vi til å ha omtrent åtte milliarder - kanskje mer - mennesker boende i byer eller en dags reise unna dem.

Other dictionary words

English
  • mid

Even more translations in the English-Arabic dictionary by bab.la.