"middle" translation into Norwegian

EN

"middle" in Norwegian

NO

EN middle
volume_up
{noun}

middle (also: midst)
Sometimes I wake up in the middle of the night and I scream, "4chan!"
Iblant våkner jeg midt på natten og roper, "4chan!"
My idea -- and literally, I woke up in the middle of the night, and we've all have those moments.
Idéen min -- og jeg våknet faktisk opp midt på natten, vi kjenner alle til dette.
So sort of an interesting strange fact to find a visual structure right in the middle of their spring.
Det er litt interessant å finne en visuell struktur- midt på fjøren deres.

Synonyms (English) for "middle":

middle

Context sentences for "middle" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English9:07 In the Middle East, I experienced my work in places without [many] museums.
9:07 I midtøsten har jeg opplevd mitt arbeid på steder uten (mange) gallerier.
EnglishIn this case, the hand would move and we'd see it waving at us in Middle World.
I dette tilfelle, ville hånden beveget seg og vi ville sett den vinke til oss i Midtverden.
English18:43 I want to end by applying the idea of Middle World to our perceptions of each other.
18:43 Jeg vil til slutt bruke Midtverden idéen på våre inntrykk av hverandre.
English5:33 A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
5:33 Et år senere hørte jeg på all støyen om konflikten i midtøsten.
EnglishWe swim through a sea of people -- a social version of Middle World.
Vi svømmer gjennom en sjø av folk -- en sosial versjon av Midtverden.
EnglishTo see all of your bookmarks, touch the middle of a page > Browse > Bookmarks.
Hvis du vil se alle bokmerkene dine, trykker du på midten av siden > Bla gjennom > Bokmerker.
EnglishSelect an object, then click the small yellow diamond in the middle.
Select an object, then click the small yellow diamond in the middle.
English2:58 I come from a conventional, middle-class Nigerian family.
2:58 Jeg kommer fra en konvensjonell, middelklasse nigeriansk familie.
EnglishAnd that's because in Middle World, air friction is always there.
Og det er fordi luftfriksjonen alltid er tilstede i Midtverden.
EnglishThe savings ratio, net savings, were below zero in the middle of 2008, just before the crash.
Netto formue, var negativ i midten av 2008, rett før krisen.
EnglishBut now that I am actually smack-dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier.
Men nå i midten av min egen tredje akt, har jeg innsett at jeg ikke har vært lykkeligere.
EnglishThe professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man.
Professoren fortalte meg at karakterene lignet for mye på ham selv, utdannede og fra middelklassen.
EnglishSo I printed another version of this, where I eliminated the middle option.
Hvor jeg fjernet det midterste alternativet.
EnglishThey pay a middle-man thousands of dollars to be there.
De betaler en mellommann tusenvis av dollar for å være der.
EnglishI know you're all looking at that red country in the middle.
Jeg vet at dere alle ser på det røde landet i midten.
EnglishMaps of Middle Earth -- that's one I hand-drew myself.
Kart av Midgard -- der er en jeg tegnet for hånd selv.
EnglishThere's a ridge right in the middle of the picture, up above where that arrow comes in, that shows you that a little bit.
Det er en rygg på midten av bildet, akkurat der pilen peker, som viser dere litt av størrelsen.
EnglishThere's some in the Middle East, the little pockets.
Det er noe i Midtøsten, noen små områder.
English15:58 Evolution in Middle World has not equipped us to handle very improbable events; we don't live long enough.
15:58 Utvikling i Midtverden har ikke utstyrt oss til å takle veldig usannsynlige hendelse; vi lever ikke lenge nok.
English5:57 Now in the middle of all this five senses work, I suddenly remembered the solar-powered clocks project from my youth.
5:57 Mens jeg holdt på med alt dette husket jeg plutselig prosjektet om soldrevne klokker fra da jeg var ung.