"minister" translation into Norwegian

EN

"minister" in Norwegian

NO

"minister" in English

EN minister
volume_up
{noun}

1. politics

minister
And he told me that, "This can be won militarily, minister.
Og han fortalte med at "Dette kan vinnes militært, minister.

Context sentences for "minister" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, personally, I've never met a priest or a pastor or a minister who does it for money.
Faktisk har jeg personlig aldri møtt en prest eller pastor eller en menighetsleder som gjør det for pengene.
EnglishThe country was divided again, so much that our parliament resigned, we had no president for a year, and no prime minister.
Landet var igjen delt, så dypt at regjeringen vår gikk av, og vi var uten president eller statsminister i ett år.
EnglishWhen I first came to Afghanistan in 2005 as a foreign minister, I met the commander of ISAF, the international troops.
Da jeg først kom til Afghanistan i 2005 som utenriksminister, møtte jeg kommandøren av ISAF, de internasjonale styrkene.
EnglishShe's very happy about her minister of energy that provided electricity to everyone -- so happy that she even voted for her.
Hun er veldig fornøyd med energiministeren sin som ga elektrisitet til alle -- så glad at hun til og med stemte på henne.
EnglishPrime Minister Rabin said when he engaged the Oslo process, "You don't make peace with your friends, you make peace with your enemies."
Statsminister Rabin sa da han deltok i Osloprosessen, "Du skaper ikke fred med dine venner, du skaper fred med dine fiender."
EnglishAnd she became Dilma Rousseff, the president-elect of one of the biggest democracies in the world -- moving from minister of energy to president.
Og hun ble Dilma Rousseff, presidentkandidat i et av verdens største demokratier -- hun gikk fra energiminister til president.
EnglishIn 2005, our prime minister was assassinated, and the country came to a complete standstill, so we organized a five-kilometer United We Run campaign.
I 2005 ble statsministeren vår drept, og landet stoppet fullstendig opp, så vi organisere en 5 kilometer «Sammen Løper Vi» - kampanje.
English3:02 Fast-forward, 2004: In the peak of our activism, the minister of Gender Liberia called me and said, "Leymah, I have a nine-year-old for you.
3:02 Vi spoler fram til 2004: Da demonstrasjonene våre var på det kraftigste ringte Liberias kjønnsminister meg og sa, "Leymah, jeg har en niåring til deg.