EN

name {noun}

volume_up
1. general
The owner's name and profile picture will appear at the bottom left.
Du vil se eierens navn og profilbilde nederst til venstre.
We also take action on profiles when the profile name violates our names policy.
Vi foretar også tiltak når navnet på en profil bryter retningslinjene våre for navn.
Now the domain name system is the thing that turns human-readable names, like Google.com,
Nå, domenenavnsystemet er det som gjør om leselige navn som google.com,
2. "reputation"
name
volume_up
navn {n} (omdømme)
The owner's name and profile picture will appear at the bottom left.
Du vil se eierens navn og profilbilde nederst til venstre.
We also take action on profiles when the profile name violates our names policy.
Vi foretar også tiltak når navnet på en profil bryter retningslinjene våre for navn.
Now the domain name system is the thing that turns human-readable names, like Google.com,
Nå, domenenavnsystemet er det som gjør om leselige navn som google.com,
name
volume_up
ry {n} (omdømme)

Context sentences for "name" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou can change the name on your Google Account by editing your Google+ profile.
Du kan endre navnet på Google-kontoen din ved å redigere Google+-profilen din.
EnglishWe also take action on profiles when the profile name violates our names policy.
Vi foretar også tiltak når navnet på en profil bryter retningslinjene våre for navn.
EnglishThe 'Payee Name' field on the AdSense application is limited to 35 characters.
Feltet for utbetalingsmottaker hos AdSense-applikasjonen er begrenset til 35 tegn.
EnglishSimply touch the name of a spreadsheet in the Sheets app to open and view it.
Simply touch the name of a spreadsheet in the Sheets app to open and view it.
EnglishNext to the circle's name is a drop-down menu with options for that circle.
Ved siden av kretsnavnet er det en rullegardinmenyen med alternativer for kretsen.
EnglishYou’ll also see a few of the recent senders listed below the category name.
Du vil også se noen av de siste avsendere som er oppført under kategorinavnet.
EnglishDoes a full name or business name appear on the website without your consent?
Vises det et personnavn eller bedriftsnavn på nettstedet uten ditt samtykke?
EnglishPlease use any characters from the set below to fill out your name and address.
Vennligst bruk tegn fra settet nedenfor når du fyller inn navnet ditt og adressen din.
EnglishDoes a full name or business name appear on the website without your consent?
Trenger du fortsatt hjelp? For å kontakte støtteteamet klikker du nedenfor.
EnglishYou can change the name that's linked to your email address, but not the address itself.
Du kan endre navnet som er knyttet til e-postadressen, men ikke selve adressen.
EnglishCreate a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
Opprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
EnglishClick away from the label name and the edited name will be saved and updated.
Klikk utenfor etikettnavnet, så lagres og oppdateres det redigerte navnet.
EnglishThe table is organized by general category name and its corresponding path.
Tabellen er sortert etter navnet på den generelle kategorien og den tilhørende banen.
EnglishAre you using the "_udn" variable or the "setDomainName()" function in your Analytics code?
Bruker du «_udn»-variabelen eller «setDomainName()»-funksjonen i Analytics-koden?
EnglishIf someone invites you to a hangout, you'll see "[Name] is hanging out" in your stream.
Hvis noen inviterer deg til en Hangout, ser du «[Navn] er i Hangouten» i strømmen din.
EnglishYour payee name change will take effect for the next possible payment cycle.
Endringen av navnet på utbetalingsmottaker trer i kraft for neste mulige betalingssyklus.
EnglishIf you need to update the delivery name in your account, please follow these instructions.
Hvis leveringsnavnet i kontoen må oppdateres, følger du disse instruksjonene.
EnglishPlease verify that the mail server name and port is entered correctly for each account.
Kontroller at navnet og porten til e-posttjeneren er riktig skrevet inn for hver konto.
EnglishSearch for your name on Google to see what information about you comes up.
Søk på navnet ditt for å finne ut hva slags informasjon som dukker opp.
EnglishThe circles your contacts are in will be displayed on the same line as the contact’s name.
Kretsene kontaktene dine befinner seg i, vises på samme linje som navnet på kontakten.