"navigation" translation into Norwegian

EN

"navigation" in Norwegian

EN navigation
volume_up
{noun}

navigation
Things that don't have any wiring in them at all, we're learning how to include in these systems of notation and navigation.
Ting som ikke har noen ledninger i seg i det hele tatt, som vi lærer hvordan å inkludere i disse systemene av notasjon og navigasjon.

Synonyms (English) for "navigation":

navigation

Context sentences for "navigation" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn your Analytics reports, do you see the "AdSense" section under "Content" in the sidebar navigation?
Ser du delen AdSense under Innhold i navigasjonssidefeltet i Analytics-rapportene?
EnglishThe labels which you've created appear in the navigation landmark right after the search landmark.
Etikettene som du har opprettet, vises i navigasjonslandemerket rett etter søkelandemerket.
EnglishSuggestions for navigation errors are enabled by default.
Forslag ved navigeringsfeil er som standard aktivert.
EnglishTo view your Events, touch the icon in the upper left-hand corner and select Events  from the navigation menu.
Du kan se eventene dine ved å trykke på ikonet øverst til venstre og velge Eventer  på navigeringsmenyen.
English(Laughter) But the technologies are getting better, and we're starting to really kind of crowdsource this navigation.
(Latter) Men teknologiene blir bedre, og vi har virkelig begynt å "crowdsource" denne navigasjonen.
EnglishAlso, avoid placing ads in locations where they might be confused with menu, navigation, or download links.
Du må også unngå å plassere annonser på steder der de kan forveksles med menyer, navigasjonselementer eller nedlastingskoblinger.
EnglishPage navigation: Each page in the interface has a navigation sidebar to help you find what you’re looking for quickly and easily.
Sidenavigering: Alle sidene i grensesnittet har et navigasjonssidefelt som gjør at du raskt og enkelt finner det du leter etter.
EnglishYour network administrator might configure navigation suggestions for you, in which case you can't change this setting here.
Det er mulig at nettverksadministratoren din har konfigurert navigeringsforslag for deg, og i så fall kan du ikke endre denne innstillingen her.
EnglishYou can get a list of the conversations with a particular label by using the label links which are in the second navigation landmark.
Du kan få en liste over de samtalene som har en bestemt etikett, ved hjelp av etikettkoblingene som finnes er i det andre navigasjonslandemerket.
EnglishIt's important to be aware of your cookie settings because cookies can allow sites to track your navigation during visits to sites.
Det er viktig å være oppmerksom på innstillingene dine for informasjonskapsler fordi de kan gjøre det mulig for nettsteder å spore aktiviteten din under besøk.
EnglishOnce enabled, your API console project will start sending analytics through the Platform Insights tab on the top navigation pane of your Dashboard.
Når den er aktivert, begynner API-konsollprosjektet å sende statistikk via Innsikt for plattformer-fanen øverst i navigasjonsruten i oversikten.
EnglishIf you’d like to just view files you’ve uploaded or books you’ve purchased on Google Play, use the My Library navigation menu to filter your collection.
Hvis du ønsker å bare se filer du har lastet opp eller bøker du har kjøpt på Google Play, bruker du Mitt bibliotek-navigasjonsmenyen for å filtrere samlingen din.
EnglishIf pop-ups are displayed on a website, they may not interfere with site navigation, change user preferences, initiate downloads, or distribute viruses.
Hvis et nettsted inneholder forgrunnsvinduer, skal disse ikke forstyrre nettstednavigeringen, endre brukerinnstillingene, starte nedlastinger eller distribuere virus.
EnglishA reviewed ad is one that you've either blocked or that was on a page of ads where you clicked the next page navigation arrow (found at the bottom of the page).
En annonse regnes som vurdert når du har blokkert den eller hvis den befant seg på en side med annonser der du klikket på «Neste side»-pilen (nederst på siden).
EnglishAccess your page management options by selecting Pages from the Google+ main navigation and clicking managers associated with the Page you'd like to change.
Gå til alternativene for administrasjon av siden din ved å velge Sider fra Google+-hovedmenyen og klikke på administratorene som er tilknyttet siden du ønsker å endre.
EnglishNavigation error suggestions. In cases where the web address does not resolve or a connection cannot be made, Chrome can show suggestions for the page you were trying to reach.
Forslag ved navigeringsfeil: Hvis nettadressen ikke fungerer eller tilkoblingen mislykkes, kan Chrome vise forslag for nettsiden du forsøker å åpne.