"near" translation into Norwegian

EN

"near" in Norwegian

NO

EN near
volume_up
{adjective}

near (also: close)
volume_up
nær {adj.}
Baseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
Basenivåer er nær null, uten noe stimulus for å forårsake frigivelsen av det.
14:03 Of course, human groups are nowhere near as cohesive as beehives.
14:03 Selvfølgelig, menneskelige grupper er på langt nær så enhetlig som bikuber.
16:18 Here's a group of kids in a village in Pakistan near where I grew up.
16:18 Her er en gruppe unger i en landsby i Pakistan nær der jeg vokste opp.

Context sentences for "near" in Norwegian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith Google Cloud Print, you can still print even if you’re not near your printer.
Med Google Cloud Print kan du skrive ut selv om du ikke er i nærheten av skriveren din.
EnglishMenu: Click the Menu bar near the top of your screen to access the following features:
Meny: Klikk på Meny-feltet øverst på siden for å åpne følgende funksjoner:
EnglishNear the bottom left of your screen, you can track your upload progress.
Nesten nederst til venstre på skjermen kan du følge opplastingsfremgangen.
EnglishYou can use your Chromebook to print even if you’re not near your printer.
Du kan bruke Chromebooken din til å skrive ut, selv om du ikke er i nærheten av skriveren din.
English3:49 So I took this system to a trade show in Versailles near Paris in late November 1990.
3:49 Så jeg tok med dette systemet til en messe i Versailles, ved Paris sent i november 1990.
EnglishWhen you launch Chrome for the first time after installation, a bubble near the omnibox appears.
Når du åpner Chrome for første gang etter installasjonen, vises det en boble ved siden av søkefeltet.
EnglishOther language users:  Open Google+ > place your cursor over the Google+ Home menu near the top left corner > click  What's hot
Norsk:  Åpne Google+ > hold markøren over Google+-startsidemenyen oppe til venstre > klikk på  Aktuelt
EnglishTo remove books from appearing in your library touch Manage (near the top right corner of your screen) > Archive.
For å fjerne bøker fra visningen i biblioteket, trykker du på Administrer (i øvre høyre hjørne på siden) > Arkiv.
EnglishSo why is such a plentiful and valuable material not recovered at anywhere near the rate of the less valuable material?
Hvorfor er da ikke et så rikelig og verdifullt materiale gjenvunnet i samme grad som mindre verdifulle materialer?
EnglishFind yourself near the top of the list?
Finner du deg selv blant de øverste på listen?
EnglishOn the Google Play Music app, select the Now Playing bar located near the bottom of your app to display your Queue icon.
I Google Play Musikk-appen, velger du Spilles av nå-raden som ligger nesten nederst i appen for å vise Sangkø-ikonet.
EnglishCheck if there are Wi-Fi networks near your location by clicking the network icon in the lower-right corner of your screen.
Kontrollér om det fins Wi-Fi-nettverk i nærheten av deg ved å klikke på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
EnglishFor example, if you're traveling in Barcelona, when you search for restaurants, you'll see suggestions for restaurants near you.
Hvis du for eksempel reiser i Barcelona og søker etter restauranter, får du se restauranter i nærheten av der du er.
EnglishFor example, if you're traveling in Barcelona, you can search for restaurants on your phone to see restaurants near you.
For eksempel, hvis du reiser i Barcelona, ​​kan du søke etter restauranter på telefonen for å se restauranter i nærheten av der du er.
EnglishThis update also paves the way for many great new features in the near future and we hope you find these updates useful.
Denne oppdateringen baner dessuten vei for mange flotte, nye funksjoner fremover, og vi håper at du ser nytteverdien av disse oppdateringene.
EnglishWe evolved as a species near the equator, and so we're very well-equipped to deal with 12 hours of daylight and 12 hours of darkness.
Vi utviklet oss som rase rundt ekvator, og er derfor godt utrustet til å forholde oss til 12 timer dagslys og 12 timer med mørke.
EnglishOnce you start typing a search query, the Google Search app will automatically show relevant business results near your current approximate location.
Når du begynner å skrive inn et søkeord, viser Google Søkeapp automatisk relevante bedriftsresultater i nærheten av der du befinner deg.
EnglishAfter you add a news source or topic to your collection or move it near the top of My News, you’ll find more related stories on Read Now.
Når du legger til en nyhetskilde eller et emne i samlingen din, eller flytter noe til toppen av Mine nyheter, finner du flere relaterte artikler i Les nå.
EnglishOnce the ad is expanded, a translucent layer grays out the background of your page, giving the user a near full-screen ad experience.
Når annonsen er utvidet, dekkes siden i bakgrunnen med en gjennomsiktig gråtone slik at brukeropplevelsen blir omtrent den samme som for en fullskjermsannonse.
EnglishFor example, if you're traveling in Barcelona and you've set your location to that city, search for [restaurants] to see restaurants near you.
Hvis du for eksempel er i Barcelona og har angitt posisjonen din til Barcelona, kan du søke etter [restauranter] for å se restauranter i nærheten av deg.

Other dictionary words